131019098
14 Mayıs 2021, Cuma

DEPREMZEDELERE BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

7 Kasım 2020, Cumartesi 06:25

     


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremzedeler için 7269 sayılı kanun kapsamında hazırlanan soru ve cevaplar ile nakdi yardım ve hasar tespitine ilişkin bir bilgilendirme broşürü hazırladı.

AFAD’ın resmi sitesinde yayımlanan broşür depremzedelere yapılacak nakdi yardımları ve deprem sonrasında yapılacak hasar tespiti konularında sıkça soruların yanıtlanması amacıyla yayımlandı. Bu broşüre göre depremzedeler için yapılacak nakdi yardımlar şu şekilde olacak, “Yıkık veya ağır hasarlı binalarda eşyalarını tahliye edemeyecek vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ nca 30.000 ₺ karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Ağır hasarlı tespit edilen konutta ikamet eden ev sahiplerine 13.000 ₺ AFAD tarafından karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Ağır hasarlı tespit edilen konutta ikamet eden kiracılara 5.000 ₺ AFAD tarafından karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Orta hasarlı tespit edilen konutta ikamet eden ev sahiplerine 5.000 ₺ AFAD tarafından karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Orta hasarlı tespit edilen konutta ikamet eden kiracılara 2.500 ₺ AFAD tarafından karşılıksız para yardımı yapılmaktadır. Ağır hasarlı tespit edilen ve tüzel kişiliği olmayan işyerlerine 2.500 ₺ AFAD tarafından karşılıksız yardım yapılmaktadır.”.

“Sonuçlar, hasartespit.csb.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilecek”

Hazırlanan broşürde hasar tespiti konuşu da ayrıntılı olarak açıklanmış. Buna göre deprem sonrasında hasar tespiti broşüründe, “Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlüğü koordinesinde yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmaları; Nakdi yardım, geçici barınma, kalıcı konut yardımlarının hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. Hasar tespit; İnşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. Bina hasar dereceleri; Yıkık Acil Yıktırılacak Bina Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılmaktadır. Acil yıktırılacak bina; Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eden binalardır. Acil yıktırılacak bina; Ayrı bir rapor düzenlenip afetzedelere tebliğ edilir. 3 gün itiraz hakkı tanınır İtiraz sonucu değişmezse bina hemen yıkılır. Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Yasa kapsamında yeni konut yapılacaktır. Hasar tespit sonuçları; e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir ayrıca muhtarlıklarda ilan edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.

“Ağır hasarlı binalar; AFAD’ tan konut talebi olmasa dahi yıkılır”

Broşürde hasar tespitinin aşamalarına da ayrıntılı biçimde yer verildi. Buna göre, “Hasar tespit süreci: 2 aşamada gerçekleştirilir. 1) Kesin hasar tespit; tüm binalar incelenir ve ilan edilir. İlan edilen sonuçlara 30 gün süresince itiraz edilebilir. 2) İtiraz hasar tespit; sadece itiraz edenlerin binaları incelenir. Son tespitlerdir. Ağır hasarlı bina; Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binadır. Tekrar kullanımı mümkün değildir. Bina ağır hasarlı ise; Bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır. Orta hasarlı bina; Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binadır. Güçlendirme yapılmadan kullanılamaz. Bir bina orta hasarlı ise; Bina sahiplerine 7269 Sayılı Yasa kapsamı ve şartlarında Hak sahibi olmaları koşuluyla güçlendirme kredisi verilir. 1 sene içerisinde güçlendirilmeleri halinde kullanılabilir, aksi halde yıkılır. Az hasarlı bina; Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş. sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri olan binadır. Hasarsız bina; Deprem nedeniyle herhangi bir hasar gözlemlenmeyen binadır. Bir bina az hasarlı veya hasarsız ise; Bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamında konut kredisi verilmez. Ağır hasarlı binalar; AFAD’ tan konut talebi olmasa dahi yıkılır.” Dendi.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler