131019098
17 Ağustos 2022, Çarşamba

OKTAY: “COVİD-19 İŞ KAZASI SAYILSIN”

29 Nisan 2021, Perşembe 06:37

     


Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Covid 19 virüsünün illiyet bağı aranmaksızın, iş kazası veya meslek hastalığı sayılması gerektiğini açıkladı.

Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, Covid-19 virüsünün tüm çalışanlar için iş kazası sayılması çağrısında bulundu. Covid-19’un; hem 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, sağlık çalışanları için meslek hastalığı, diğer çalışanlar içinse iş kazası olduğunu belirterek sözlerine başlayan başkan Oktay, “Hastalığın işyeriyle ilgisi olmadığı kanıtlanmadığı sürece, iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabulü gerekir. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Yürürlükte olan mevzuatın uygulanması yeterlidir. Covid-19, sağlık çalışanları açısından meslek hastalığıdır. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarında hastalığa maruziyet riski, toplumun diğer kesimlerine göre belirgin bir şekilde yüksektir.” Dedi.

“İş kazası tanımlarıyla uyum gösteriyor”

Sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin tamamının, yaptıkları iş gereği bulaş ihtimali yüksek ortamda geçtiğini belirterek sözlerine devam eden Ahmet Oktay, “ Bu sebeple, Covid-19’a yakalanma durumları; 5510 sayılı Kanun’daki meslek hastalığı tanımıyla örtüşmektedir ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Akaryakıt istasyonu, market, kargo, su dağıtımı, fırın, kolluk kuvvetleri gibi, işyeri dışındaki vatandaşlarla yoğun temas gerektiren işlerde çalışanlar için hastalık, ön kabul olarak iş kazası niteliğinde değerlendirilmeli, bunun aksi yargı aşamasında kanıtla ispatlanmalıdır. Çünkü bu çalışanlar toplumda yaygın olarak görülen hastalığa, yaptıkları işin gereği olarak toplumun diğer kesimleriyle yakın temasları sebebiyle yakalanmışlardır. Bu da hem 6331 hem de 5510 sayılı Kanun’daki iş kazası tanımlarıyla uyum göstermektedir.” İfadelerini kullandı.

“Çalışanların tamamı bakımından iş kazası veya meslek hastalığı”

Covid 19 virüsünün iş kazası olması çağrısını yenileyerek sözlerine devam eden Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Fabrika ve üretim tesisleri gibi, çalışma alanı dışarıdan izole olan işyerleri bakımından ise işyerinde birden fazla kişide hastalık görülmüş ve bu kişiler çalışma alanı, yemekhane, soyunma odası veya servis gibi alanlarda birbiri ile temas imkânı bulan kişilerse, Covid-19 fabrika işçileri bakımından da iş kazası olarak değerlendirilmeli, aksi durum yine yargı aşamasındaki kanıtlarla ispatlanmalıdır. Hastalığın işyerindeki başka bir iş arkadaşından bulaşması durumu, olayın işyeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi sonucunu doğuracağından, hem 6331 hem de 5510 sayılı Kanun’daki iş kazası tanımına uymaktadır. Dolayısıyla Covid-19; virüse maruziyetin işyeri dışındaki etkenlerle kesin olarak ilişkilendirildiği durumlar hariç, çalışanların tamamı bakımından iş kazası veya meslek hastalığıdır. Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın, iş kazası sayılsın!” şeklinde konuştu.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler