24 Temmuz 2024, Çarşamba

Eğitimciler iş bıraktı

3 Kasım 2022, Perşembe 06:03

     


Eğitim İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Aliağa Temsilcilikleri, tüm yurtta olduğu gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu başta olmak üzere meslek ve özlük hakları ile ilgili taleplerini dile getirmek üzere 1 günlük iş bırakma eylemi yapıp basın açıklamasında bulundular.

Eğitim İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Aliağa Temsilcilikleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu başta olmak üzere meslek ve özlük hakları ile ilgili taleplerini dile getirmek üzere 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sendika üyeleri Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı harekete geçiyoruz”

Demokrasi Meydanı’nda geçekleştirilen basın açıklamasının metnini Eğitim İş Sendikası Aliağa Temsilcisi Emre Kara okudu. Kara, “Eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen, mesleğimize hakaret niteliğindeki Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan geri adım atılmaması üzerine 13 eğitim sendikası harekete geçmiştir. Bu sendikalarımızın 14 Ekim’de yaptığı toplantıda Öğretmen Meslek Kanunun geri çekilmemiş ve eğitimin bazı kronikleşen sorunlarına hâlâ çözüm getirilmemiş olmasına karşı sessiz kalınamayacağı konusunda ortaklaşılmıştır. Buradan hareketle; biz eğitim sendikalarının üye ve yöneticileri olarak; mesleki haklarımıza ve itibarımıza büyük bir tehdit unsuru olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı harekete geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim çalışanları açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir.”dedi.

“Saraylarda değil alanlardayız”

Sözlerine taleplerini dile getirerek devam eden Kara, “Sınav unvan değil saygı istiyoruz. Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz. Taleplerimiz çok açıktır: Atılması gereken en acil adım, 19 Kasım’da yapılacak olan kariyer basamakları sınavının iptal edilmesidir. Sonrasında ise bizlere hiç danışılmadan hazırlanan ve içeriği itibariyle sırtımızdaki yükü daha da artıracak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim çalışanlarının görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Saraylarda değil alanlardayız. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim çalışanlarının alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır ve ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim çalışanının mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.”ifadelerini kullandı.

“Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz”

Emre Kara sözlerinin sonunda ise, “Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Mülakatın olduğu yerde liyakat olmaz. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim Anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için, üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı niteliğinde bir eyleme imza atıyor ve bugün 1 gün süreyle iş bırakıyoruz. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için sıraladığımız bu haklı taleplerin cevap bulmaması halinde, eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler