131019098
21 Ekim 2020, Çarşamba

ALİAĞA LİMANI İÇİN ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

6 Temmuz 2019, Cumartesi 06:52

     


Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş.’nin Nemrut Körfezi’nde bulunan Aliağa Limanı’nın genişletilmesi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısı Aliağa Ticaret Odası (ALTO) konferans salonunda gerçekleştirildi.

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş. Nemrut Körfezi’nde bulunan Aliağa Limanı’nın genişletilmesi projesi ÇED bilgilendirme toplantısı Aliağa Ticaret Odası (ALTO) konferans salonunda gerçekleştirildi. Proje kapsamında mevcut iskelenin kara tarafından ilk 260 metre olan kısmı kuzey tarafa doğru 25 metreden 75 metreye, 50 metre dolgu yapılarak yaklaşık 14 bin 310 metrekareye genişletilecek. Mevcut iskelenin kara tarafından ilk 281 metre olan kısımda güney tarafa doğru 281 metre yaklaşık 90 bin 550 metrekare dolgu yapılacak. Planlanan dolgu alanının güney ucuna 55 metre genişliğinde 342 metre uzunluğunda 18 bin 810 metrekarelik bir iskele yapılacak. Ayrıca yapılması planlanan iskele ile dolgu alanının birleştiği noktada 30 metre x 40 metre ebatlarında bir Ro-Ro rampası yapılacak. Geri sahada mevcut iskelenin hemen arkasında +23 kotlarında, 15 bin metrekarelik alana sahip olan istif sahası kazıklı iksalarla + 3,5 kotlarına indirilecek. Buradan çıkarılacak olan malzeme; yapılacak olan analizler neticesinde uygun olması durumunda, proje kapsamında yer alan dolgu alanında dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Yapılması planlanan yeni iskelenin her iki tarafına toplam 78 bin 400 metrekare alanda kuzey tarafında 162 bin metreküp, güney tarafında 570 bin metreküp tarama yapılması planlandı. Liman Tevsii Projesinde gelişen piyasa şartları ve limancılık faaliyetlerine duyulan ihtiyaçlardan dolayı mevcut limanda tevsii işlemi planladığı belirtildi. Proje bilgilendirmesinde verilen ÇED raporuna itiraz eden STK’lar bakanlığın limanın bulunduğu alanı birinci dereceden sit alanıyken üçüncü dereceye düşürmesinin arkasındaki niyetten endişe duyduklarını dile getirdi.

“4 bin yıllık tarih yok olacak”

Toplantıda söz alan Doğal ve Kültürel Yaşam Derneği kurucu başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu “ Proje alanının 1. Derece Arkeolojik Sit alanına sınır olması hakkında “proje alanında kalan Kyme Antik Kenti’nde 4 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olup bölgede o döneme ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Proje alanı da ender rastlanılan buluntular bilimsel araştırmalar çevresel gözlemler sonucunda kültür varlıklarının bulunduğu alan içerisindedir. Mevcut ÇED Başvuru dosyasında proje alanının 3. Derece arkeolojik sit alanında olduğu belirtilmiştir. Yine dosyada projenin sınırları 2015 yılında revize edilip proje başvuru tarihine kadar 1. Dereceden sit alanı içerisinde anılmaktadır. Bu bölge 28 Mart 2019 yılında 3. Dereceden sit alanı olarak belirlenmiştir. Dört yıllık süreçte korunan bu bölge proje için arkeolojik alan olmaktan çıkarılmıştır. Bu değişiklik en önemli itiraz noktalarımızdan biridir. Proje çerçevesinde yapılacak kazı ve inşai işlemler nedeniyle dalga rejiminin değişimi ile kıyıdaki eserlerde kayıpların meydana gelmesiyle 4 bin yıllık tarih yok olacaktır.” İfadelerini kullandı.

“Bir akıl tutulması içerisindeyiz”

Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) Başkanı Bahadır Doğutürk de projenin antik kent ve kalıntılar için tehlike arz ettiğine değindiği konuşmasında “Nemport Limanı idari binasının yapım aşamasında da bu alanda yer alan tarihi eserler dikkate alınmamıştır. Yine sit alanı sınırı birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülerek idari bina tarihin üzerine kurulmuştur. Nemport idari binayı yaparken dahi kültürel tarihimize hassasiyet göstermemişken şimdi bundan da kifayet etmeyip, liman tevsii ederek deniz altındaki ve kıyıdaki diğer alanları da yok edecek. KYME antik kenti o kadar büyük bir alanı kapsıyor ki bugün Biçerova’nın arkasında 2003 yılından beri bacası tüten Termik santral KYME’nin antik yolu üzerine yapıldı. Nemport idari binasının altında bu kentin nekropolleri, temelleri mevcut. Biz her şeyi bırakıp gözümüzü paraya dikerek ne kültür varlığı tanıyoruz ne doğa tanıyoruz. Gerçekten bir akıl tutulması içerisindeyiz. Ben bu bölgede yaşayan bir vatandaş olarak böyle bir projeye şiddetle karşı çıkıyorum. Bununla ilgili de hukuki süreçleri de takip edeceğimiz tekrar belirtiyorum” diye konuştu. Ege Gübre Sanayii vekili olarak toplantıya katılan Av. Çağlayan Kökkılınç ise projeye sundukları itirazları hem yazılı hem de sözlü olarak paylaştı. Kökkılınç itirazlarını “1. Derece sit alanının değiştirilmesi, İskele kapasite artışındaki esas amacın deniz alanında dolgu alanı yaratmak, dolgu yapılacak alanda imar planlarında belirlenmiş boru hattının üzerinin kapatılması, ÇED raporunda hakim rüzgar olarak belirtilen rüzgarların doğru olmaması, gerekli izinlerin alınıp alınmaması” gibi başlıklarda toplayarak cevaplandırılması talebiyle toplantı kuruluna ve bakanlığa iletti.

“Daha tamamlanan ve biten hiçbir şey yok”

İtirazların ardından NEMPORT Liman İşletmeleri adına söz alan Hakan Turunç “Bu projede şu anda ÇED süreci işliyor, ÇED süreci olumlu sonuçlandıktan sonra imar ve ardından uygulama süreci olacak. Uzun bir süreçte onaylar olacak. Daha tamamlanan ve biten hiçbir şey yok. Bu toplantıların amacı da projedeki eksikliklerin tespit edilip düzeltilmesidir.” İfadelerine yer verdi.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler