131019098
16 Mayıs 2022, Pazartesi

Aliağa ile Kakanj kardeş şehir oldu

6 Ekim 2011, Perşembe 09:07

     


Aliağa Belediyesi Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, Toplantı Salonunun bakımda olması nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.Bosna Hersek'in Kakanj ilçesinin kardeş şehir olma talebine olumlu yanıt verilen meclis toplantısında, Belediye Meclis üyelerinden oluşan bir heyetin Kakanj'a giderek kardeş şehir olabilmek için gerekli işlemleri yapması ve ilişkileri geliştirmesi kararı alındı.Meclis toplantısında ayrıca geçtiğimiz ay Hakkari'de şehit düşen Binbaşı Yavuz Başayar ile Yalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Örnek'in isimlerinin bir cadde veya sokağa verilmesi, Tüpraş eylemleri sırasında katledilen Sendikacı Necmettin Giritlioğlu'nun anıtının yapılması konuları görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.


Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıda Bosna Hersek'ten Kakanj ilçesi kardeş şehir olarak kabul edildi.

Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz tarafından açılan meclis toplantısında 02.08.2011 ve 05.08.2011 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasının ardından 'Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi'ne geçildi. 2012 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi konusu Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı da Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu'na üye seçiminin yapılmasıyla devam eden Aliağa Belediyesi Meclis toplantısı, geçtiğimiz dönemde meclis kararıyla üyelikten ayrılan "Kıyı Ege Belediyeler Birliğine yeniden üye olunması kabul edilirken, Birliğin toplantılarına Belediye Başkanının yanı sıra katılmak üzere İlknur Köse, Haydar Karaman ve Kıymet Baysal asil üye, Fuat Özer, Bahar Deniz ve Mustafa Kabadayı yedek üye olarak seçildi.

"13.07.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesinde getirilen düzenleme ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri yapılabileceği hükmü getirilmiş olup; bu hükme binaen, ilgi kanun gereği Aliağa Belediyesi hizmet binaları, müdürlükler ve bağlı birimlerin personel ihtiyacının karşılanması için yapılacak olan 'Aliağa Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile mühendislik, kontrol, bakım, onarım ile yardımcı hizmetler hizmet alım işi' ihalesinin gelecek yıllara yaygın olarak yapılabilmesi için yetki verilmesi" görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısında, "03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.inci maddesinin (b) fıkrası ve ilgili mer'i mevzuat hükümleri gereğince hazırlanan 'Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" görüşülerek kabul edildi.İSİMLERİ YAŞATILACAK

"İlçemizde yıllarca Jandarma Bölük Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı görevi yapan ve tayin olduğu Hakkari'de 17.08.2011 tarihinde şehit düşen Binbaşı Yavuz Başayar'ın; ilçemizde isminin bir cadde veya sokağa verilmesi konusu İmar Komisyonu'na havale edilirken, "İlçemiz Yalı Mahallesi, 176 Sokak, No:6 adresinde bulunan parka 02.08.2011 tarihinde vefat eden Yalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Örnek'in isminin verilmesi de konusu da İmar Komisyonu'na havale edildi.

"Petrol-İş Sendikası, Aliağa Şubesi tarafından Tüpraş kavşağına Necmettin Giritlioğlu'nun anıtının yaptırılması" talebi de görüşülerek İmar ve Çevre Komisyonu'na havale edildi.

ÜCRETLİ OTOPARK

Komisyondan Gelen Raporlar başlığı altında görüşülen, "İlçemiz yerleşik alanlarında ekli paftada güzergahları belirlenen cadde ve sokaklarda özel araçların park etmeleri, trafik akışını ve işyerlerinin ön cephelerini kapattığından, bu sıkışıklığı rahatlatabilmek için yol güzergahlarında ücretli otopark alanları oluşturulması hususuna ait İmar, Plan ve Bütçe ile Esnaf Komisyonu Raporunun görüşülmesi" konusunun oy birliğiyle kabul edildi.

CEM EVİ YAPILACAK

"İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 19K.4b pafta, mülkiyeti Belediyemize ait 1671 m2 yüzölçümlü 981 ada, 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 'Belediye Hizmet Alanı' olarak planlı olan parselin kapsadığı alanın E:1.00, 'Sosyo-Kültürel Tesis Alanı' olarak belirlenmesine yönelik imar plan tadilatına ait İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi" konusunda bahsi geçen bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak Cem Evi yapılacağı bilgisi verildi. Oybirliğiyle kabul edilen madde, meclis toplantısına katılan Alevi vatandaşlarca alkışlarla karşılandı.

"İlçemiz Aliağa ile Menemen İlçe sınırını belirleyen Hatundere Köy sınırının yeniden düzenlenmesi hususuna ait İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi" konusuyla devam eden meclis toplantısında gündem dışı olarak verilen önergelerin görüşülmesine geçildi.

KAKANJ'A HEYET GİDECEK

"Başkan ve Meclis Üyelerince Verilecek önergelerin görüşülmesi" başlığı altında ise; Bosna Hersek'in Kakanj ilçesinin kardeş şehir olma talebine olumlu yanıt verilen meclis toplantısında, Belediye Meclis üyelerinden oluşan bir heyetin Kakanj'a giderek kardeş şehir olabilmek için gerekli işlemleri yapması ve ilişkileri geliştirmesi kararı alındı.

"Toplantıya Katılmayan Meclis Üyelerinin Mazeretlerinin Oylanması" maddesinde ise Barış Eroğlu'nun katılmadığı belirtilerek, göndermiş olduğu mazeret dilekçesi okunarak kabul edildi.

Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısı, Bütçe Komisyonuna havale edilen bütçeyi görüşmek için 11 Ekim 2011 günü saat 17.30'da tekrar toplanma kararı alarak sona erdi. 
Son Eklenen Haberler