131019098
17 Ocak 2021, Pazar

OCAK AYI MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

7 Ocak 2020, Salı 07:00

     


Aliağa Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısı için bir araya geliyor. Ocak ayı olağan meclisi, bugün Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek.

Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar olmak üzere toplam 34 maddenin yer aldığı Aliağa Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Aralık 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergelerin ve komisyon raporlarının oylanmasına geçilecek.

Başkanlıktan gelen önergeler bölümünde görüşülecek maddelerden bazılar şunlar:

Belediye meclisi tarafından 2020 yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutat toplantı yeri ve meclisin bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.

2020 yılında Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve ayrıca belediye internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması hususlarının görüşülmesi.

2020 yılında belediye başkanı ve meclis üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 32’nci maddedeki şartlar çerçevesinde ödenmesi gereken huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların meclis kararı gerekmeksizin yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

Denetim komisyonunun üye Sayısının belirlenmesi, üyelerinin seçilmesi, denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ödenecek ücretlerin tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi.(Gizli oy)

Belediye Zabıta Memurlarının 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

Belediye Başkan Yardımcıları; Hakan Şimşek ve Serhat Aras’ın Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 ünü aşmamak üzere Belediye Meclisince 01.01.2020 tarihi başlangıç alınarak Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi ve yılı içinde Belediye Başkanı maaşında olabilecek artma durumunda yeni bir meclis kararı alınması gerekmeksizin başkan yardımcıları maaşında bu oranın uygulanmak suretiyle arttırılması hususunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.’nin 03.01.2020 Tarihli yazısına istinaden; TTK sermaye artışını düzenleyen maddeleri kapsamında sermaye arttırımı ile ilgili; şirketin 2.890.000 TL olan şirket sermayesinin mevcut ve yeni yapılması planlanan yatırımlar için yetersiz kalması nedeni ile sermayesinin 7.110.000 TL artırılarak 10.000.000 TL’ye çıkarılması, ilgili mevzuat ve yasal koşullar çerçevesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmaya yetkili kılınmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Komisyondan gelen raporlar bölümünde ise görüşülecek maddelerden bazıları şunlar;

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılan köyler; Aşağışakran, Bozköy, Çakmaklı, Karaköy, Karakuzu, Samurlu, Uzunhasanlar ve Kalabak Muhtarlıklarına Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen yapıların tahsislerinin iptal edilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen Yenişakran Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarih ve 164 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen tapunun Yukarı Şakran 10 ada 1 numaralı parsel’de bulunan (Yeni Şakran Mahallesi, İnönü Caddesi No: 16) dükkanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen İlçemiz Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediyemiz Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararı ile muhtarlık binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilen 101 ada, 1 numaralı parsel’de bulunan (Yüksekköy Küme Evler No: 1) binanın tahsisinin iptal edilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulmasına Dair Kanuna” istinaden tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen İlçemiz Yüksekköy Mahallesi Muhtarlığına Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile üzerine muhtarlık binası yapılmak üzere tahsis edilen Yüksekköy Mahallesi 124 ada, 1 numaralı parselin tahsisinin iptal edilmesi hususunun oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 384 sayılı Meclis kararı ile Türk Hava Kurumu’na havacılık ve yardım faaliyetlerini yürütmek üzere bedelsiz olarak tahsis edilen; Siteler Mahallesi 437 sokak No: 2/1 adresinde bulunan eski muhtarlık binasının tahsisinin mevzuata uygun olduğu ve 5 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin devam etmesinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)’ nün 30/09/2019 tarih ve 262986 sayılı yazısına istinaden; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları güzergahında, tapunun İlçemiz, Aliağa ve Yukarışakran Mahalleleri sınırları içerisinde belediyemiz adına kayıtlı olan ve ekli listede bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için söz konusu parsellerin devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediği hususunun Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen bedeller üzerinden kamulaştırma işlemine muvafakat verilmesi şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

(DERYA SÜNER)  
Son Eklenen Haberler