19 Haziran 2018, Salı

Zerafetin Yeni Ad˝ Kuaybe Gider

13 Haziran 2016, Pazartesi 09:17

     


 

yeni-sezon-elbiseKuaybe Gider 2016 y˝l˝nda FlawlossFlow serisiyle kar˛˝m˝za Á˝k˝yor. Her tarza uyum†salayabilen kullan˝˛l˝ tasar˝ml˝ ve uygun fiyatlar˝ ile t¸keticilerinin memnuniyetini kazanan†marka, 2016 ilkbahar yaz koleksiyonu ile de ad˝ndan Áok sˆz ettirecek anla˛˝lan. «ekimleri†Fasíta gerÁekle˛tirilen koleksiyon, adeta Fas esintilerini de buralara ta˛˝m˝˛ durumdaÖ

Ba˛ar˝l˝ i˛ kad˝nlar˝n˝n giyim tarz˝na dikkat ettiimizde, g¸Ál¸ ve dominant Áizgilerle†kar˛˝la˛˝r˝z. Kuaybe Gider business serisi ile i˛ d¸nyas˝ndaki kad˝nlara birbirinden g¸Ál¸†tasar˝mlar sunuyor. FlawlossFlow serisinin pantolonlar˝ kad˝nlar aras˝nda oldukÁa beenildi†ve moda duayenlerinden de tam not ald˝. ›˛ d¸nyas˝nda tart˝˛mas˝z bir ˛˝kl˝˝n˝z olaca˝ndan†hiÁ ku˛kunuz olmas˝n. Kuaybe Giderí in ˆze kuma˛ pantolonlar˝n˝ gˆmlekleriniz ve†ceketlerinizle kombinleyebilir, tarz˝n˝z˝ i˛ hayat˝n˝za da yans˝tabilirsiniz.

Kuaybe Gider internet sitesinde ¸r¸nler butonuna t˝klad˝˝n˝zda pek Áok farkl˝†seÁenek sizleri kar˛˝layacak. Tunikler den pantolonlara, eteklerden elbiselere kadar pek Áok†farkl˝ ve modern ¸r¸n sizleri bekliyor. Koleksiyonlarda daha Áok bohem parÁalara yer veren†tasar˝mc˝ kullan˝m˝ rahat parÁalar ¸retmeye ˆnem veriyor. Uzun bol etekler ve uzun elbiseler†sizin de favorileriniz aras˝na girecek. ‹r¸nleri basic ve business olarak iki farkl˝ gruba ay˝ran†marka, hem g¸ndelik ˛˝kl˝˝ hem de i˛ hayat˝ ˛˝kl˝˝n˝ koleksiyonlar˝nda kullan˝yor. Basic†k˝yafetler grubunda daha Áok tunikler ve trenÁkotlar sizi kar˛˝layacak.

Ayr˝ca Kuaybe Giderí de retro k˝yafetler de Áok g¸zel tasarlanm˝˛. Kendinize retro bir†palto almay˝ da ihmal etmeyin derim. Business grubundaki ceket ve yelekler de ˆzellikle†modern ˛˝kl˝˝ tercih edenlerin vazgeÁilmezlerinden biri olmu˛ durumda. ÷n k˝sm˝ ceket yaka†gˆr¸n¸mdeki iri d¸meli yelekler, oldukÁa al˝˛˝lm˝˛ yelek modellerinin d˝˛˝nda diyebiliriz.†Boylar˝ uzun ve yanlar˝ y˝rtmaÁl˝ olan bu yeleklerle gittiiniz her yerde ˛˝kl˝˝n˝zdan sˆz†ettirebilirsiniz.

Kot kuma˛˝na koleksiyonlar˝nda oldukÁa s˝k yer verdiini fark ettiim Kuaybe Gider,†kot etek ¸retimine de a˝rl˝k vermi˛. Ben genellikle Áok fazla kot kuma˛˝n˝ kullanmad˝˝m iÁin†direk pantolonlara yˆneldim. Kuaybe Gider pantolonlar˝ tek kelimeyle bir harika. Kaliteli†kuma˛tan Spark pantolonlar favorileriniz aras˝na girecek. Bunlar˝n yan˝ s˝ra kot etekleri†sevenler iÁin de harika bir kombin ˆnereceim. Uzun kot eteklerinizi, ˆn¸ kapal˝ uzun tunikler†ile birlikte giyin ve ayakkab˝ olarak spor ayakkab˝lar˝ tercih edin. Bu kombin size farkl˝ ve†gizemli bir hava katacakt˝r.

÷zellikle muhafazakar giyimi seÁen bayanlar˝n vazgeÁilmezi haline gelen marka 2016†ilkbahar yaz koleksiyonu sevenlerin kalbini feth etmeyi ba˛ard˝. Y˝l˝n modas˝n˝ belirleyen†Cesur giri˛imleri ve her stile hitap eden ba˛ar˝l˝ tasar˝mlar˝yla bir d¸nya markas˝ olma†yolunda h˝zl˝ ad˝mlarla ilerliyor diyebilirim. Kuaybe Gider sevdii giyim stilini i˛ hayat˝na da†ta˛˝mak isteyen kad˝nlara birbirinden modern ve trend seÁenekler sunuyor.†Ben ˆzellikle ceket yaka gˆr¸n¸ml¸ yelekleri oldukÁa beendim. Bu yelekleri bu sene pek Áok†˛˝k bayan˝n ¸zerinde gˆreceiz san˝r˝m. Kuaybe Gider kuma˛ pantolon kesimleri de oldukÁa†ba˛ar˝l˝ ve kullan˝m˝ rahat. Bu pantolonlar˝ birbirinden farkl˝ gˆmlekler ve tuniklerle de†kombinleyebilirsiniz. Bu sene ˆzellikle ˆn¸ k˝sa arkas˝ uzun kuma˛tan yap˝lan tunikler oldukÁa†moda. Siz de bu tarz bir tunik ile Kuaybe Giderí in Spark pantolonlar˝n˝ kombinleyebilirsiniz†ve gittiiniz her yerde tarz˝n˝zdan sˆz ettirebilirsiniz.

Kuaybe Gider ¸r¸nlerine indirimli fiyatlarla ula˛man˝z da m¸mk¸n. ›nternet†sitesindeki indirimli ¸r¸nler kategorisinde pek Áok g¸zel ¸r¸n sizleri bekliyor. Bu sayede†herkese hitap etmeyi ba˛aran marka, t¸keticilerin de beenisini topluyor. Muhafazakar†giyimi seÁen bayanlara pek Áok seÁenek sunmakla birlikte moday˝ ve y˝l˝n son trendlerini†belirleyen Kuaybe Gider, kullan˝c˝lar˝na benzersiz bir kuma˛ kalitesi de ya˛at˝yor.

Kuaybe Gider kullananlar sevdiklerine tavsiye ediyor ve ald˝klar˝ ¸r¸n¸ uzun s¸reler†kullanabiliyorlar. Bir d¸nyam arkas˝ olma yolunda h˝zla ilerleyen Kuaybe Gider tesett¸r giyimi†seÁen kad˝nlar˝n vazgeÁilmezi. Ayn˝ zamanda hem modern hem ˛˝k olmak isteyen her kad˝n†Kuaybe Gider ile kendine uygun kombini bulabilir. Sizde hemen Kuaybe Gider internet†sitesine girin ve birbirinden g¸zel etek, gˆmlek, tunik, ceket seÁeneklerinden kendinize†harika kombinler tasarlay˝n.

Biz Kuaybe Gider†'i Áok sevdik ve bˆyle genÁ bir tasar˝mc˝n˝n ba˛ar˝lar˝n˝ bu kadar k˝sa†bir s¸rede zirveye ta˛˝mas˝n˝ takdir ediyoruz. Kuaybe Gider markas˝n˝ d¸nya standartlar˝nda†gˆrmek dileiyle, hepinize keyifli al˝˛ veri˛ler! 
Son Eklenen Haberler