131019098
24 Ocak 2021, Pazar

BELEDİYE ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALACAK

13 Temmuz 2020, Pazartesi 06:22

     


Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp konteyneri satın alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

1000 adet 770 litre sıcak daldırma galvanizli çöp konteyneri alımını kapsayan ihale 6 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da Aliağa Belediye binasında yapılacak. Yüklenici firma sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içinde bütün konteynerleri eksiksiz ve teknik şartnameye uygun bir şekilde teslim edecek. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler