131019098
28 Haziran 2022, Salı

Düzeltme ve yanıt metnidir

24 Haziran 2022, Cuma 06:33

     


Gazetenizin 8 Haziran 2022, Çarşamba tarihli internet ortamındaki haberinde "Çıtaklılar arazilerini istiyor" başlıklı ve Esin ÇETİN imzalı yazıda, Çıtak köylülerinin 2004-2007 yılları arasında makbuz karşılığında satın aldıkları, fakat tapularının bu seneye kadar ellerine ulaşmadığına ilişkin haber gerçek dışı bir haberdir. Müvekkil Tevfik Yıldırım uzun seneler boyunca İzmir'in Aliağa İlçesinin Çıtak köyünde muhtarlık yapmış olup, her zaman köylülerin menfaatini gözetmiştir. Söz konusu haberde yazanlar gerçeklerden uzaktır. Köylülerin haberlerde bahsetmiş olduğu mağduriyetin müvekkilimizle ilgisi yoktur. Müvekkil muhtarlık yaptığı dönemde, yapılan parselasyon çalışması sonrasında köylülere bedeli karşılığında arsa payı tahsis edilmiştir. Bu taşınmazlar için ödenen paralara ilişkin makbuzlar hala saklanmaktadır. Fakat müvekkilimizin muhtarlık görevinin bitmesiyle bazı işlemlerin tamamlanması hem zamansal olarak hem de yetkisel olarak mümkün olmamıştır. İdare mercilerinde kurumsal hafıza bulunmaktadır ve idari işlerde süreklilik ilkesi hakimdir. İdari işi yapmaya yetkili kişi değişse de idari işlem bakidir. Dolayısıyla, geçmişteki parselasyon çalışmalarında bedeli karşılığında arsa payı tahsis edilen köylülerin hakkı baki olup, müvekkilimizin ardından görevi devralan muhtarlar işbu bahsedilen işlemleri yapmaya yetkilidirler. Bu sebeple yaşanan mağduriyetin muhatabı müvekkilimiz değildir. Ayrıca geçmiş senelerde müvekkilimize yönelik bu konudan ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmıştır ve müvekkil üzerine atılı suçlardan beraat etmiştir. Müvekkilimiz uzun seneler boyunca Çıtak köyünde köylülerin menfaatini gözeterek muhtarlık yapmıştır ve görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Müvekkilimiz bu haberlerin yapılmasıyla derin üzüntü yaşamıştır ve moral olarak fazlasıyla etkilendiği için yaşadığı sağlık sorunları ağırlaşmıştır. Müvekkil şuanda tedavi görmektedir ve sağlık durumu günden güne kötüye gitmektedir. Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı'nda İdarenin Yerinden Yönetim Teşkilatlanması'nda yer alan köy muhtarlığı görevini hakkıyla yerine getirmiş olan müvekkilimizin, daha fazla manevi olarak yıpranmaması için iftira niteliğinde olan söylemlere karşı anayasal hak olan işbu tekzip yazısı yayınlanmıştır. Müvekkilimizin şeref haysiyet zedeleyici ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan gerçek dışı ve iftira niteliğinde haber yapıldığını belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(Tevfik YILDIRIM vekili Av. İrfan Medet AKPINAR) 
Son Eklenen Haberler