24 Temmuz 2024, Çarşamba

S plaka ihalesi yargı kararlarına uygun olarak yapılacak

25 Temmuz 2023, Salı 06:47

     


İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nden yapılan açıklamada Sayıştay raporları ve yargı kararları doğrultusunda, İzmir il sınırları içinde faaliyet gösterecek ticari plakalı araçların “kiralama yoluyla” verilebileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet sınırları içindeki S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet artırılmasına yönelik karar doğrultusunda gerekli işlemlerin mevzuatın ve yargı kurumlarının yönlendirmeleri ve kararlarına göre yapıldığını açıkladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu amaçla açık teklif usulü ile ihale yapılmasına ilişkin encümen kararının açılan dava üzerine Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatılarak Sayıştay’ın “Dolmuş, Taksi, Servis ve Minibüs Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi” başlıklı raporundan şu ifadelere yer verildi: “(Belediyelerin) Danıştay’ın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebileceği, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği, toplu taşıma hatlarını kiraya verebileceği veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebileceği belirtilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ‘Kiralarda Sözleşme Süresi’ başlıklı 64.maddesinde ise kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin, 10 yıldan çok olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile Danıştay kararı birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerin toplu taşıma hizmetindeki görev, yetki ve sorumluluklarını ancak belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, belirli bir süre için özel hukuk kişilerine gördürülebileceği yönünde düzenlemeler yapılmış olup bu kapsamda ihale sürelerinin, kiralama yöntemi için en fazla 10 yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla 49 yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak yolcu taşıma faaliyetinde bulunulması için verilecek plakaların 5393 sayılı Kanun’da gösterilen usuller ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale edilmesi gerekmektedir.”

Ticari plakalı araçlar kiralama ile verilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Belediyemiz tarafından; Sayıştay Raporları ve Danıştay/Mahkeme Kararları doğrultusunda, İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösterecek ticari plakalı araçlar ‘kiralama yoluyla’ verilebilecektir. 23.03.2021 tarihli 211/144 sayılı UKOME Genel Kurul kararının gereğini yerine getirebilmek amacıyla ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 64.Maddesi ‘Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz’' hükmü doğrultusunda; 400 adet 'S' plakanın ihale (kiralama) yoluyla dağıtılması ve kullanım süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine ilişkin 12.07.2023 tarihli 05.725 sayılı Meclis Kararı alınmış olup, bu doğrultuda iş/işlemler yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, mevzuatın ve yargı kurumlarının yönlendirmeleri ve kararlarına göre işlem yapılmaktadır.”

(HABER MERKEZİ) 
Son Eklenen Haberler