131019098
17 Eylül 2021, Cuma

ÖZŞAHİN, “DENİZ VE KIYI ALANLARI KOMİSYONU”NU ANLATTI

29 Mayıs 2021, Cumartesi 06:28

     


İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Özşahin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kurulmasına öncülük ettiği “Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu” hakkında değerlendirmede bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde deniz, denizcilik ve kıyı alanlarının sorunlarının belirlenmesi ve çözümü için komisyon kurulması kararlaştırılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Özşahin de komisyonun kurulması için önerge veren üyeler arasında yer almıştı. Komisyonun kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edilmiş, Komisyonda; CHP’den Hakan Barçın, İbrahim Halil Kılıç, Raşit Dirim, Erhan Uzunoğlu, Ayhan Kaya ve Fikriye Aslan, AK Parti’den Mustafa Alper Güldalı, Semih Yalçın ve Barış Bükülmez’in görev alması kararlaştırılmıştı.

“İzmir karakterini, kimliğini hep deniz oluşturmuştur”

Kurulan Deniz ve Kıyı Alanları Komisyonu hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Özşahin, “Tunç Soyer Başkanımızın da dediği gibi, İzmir bir liman şehri olarak kurulmuş ve 8500 yıllık tarihinde; bu şehrin karakterini, kimliğini hep deniz oluşturmuştur. Bu nadide kent, Batı’nın Doğu’ya giriş kapısı, Doğu’dan Batı’ya bakışın ilk penceresi olmuştur. Nüfusunun artışı, teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talepleri, daha fazla gıda, enerji ve ticaret ihtiyacını ortaya çıkarmış ve denizler üstündeki baskıyı arttırmıştır.” dedi.

“Birçok araştırmada deniz ekosisteminin bozulduğunu görüyoruz”

İnsanlığın var oluşundan bugüne yaşam alanlarının ağırlıklı olarak kıyı alanlarında yoğunlaştığını vurgulayan Özşahin, “Kıyı alanları ekolojik olarak en verimli ve kırılgan habitatlardır. Geçmişte denizlerin endüstriyel kullanımında, balıkçılık, deniz taşımacılığı, deniz turizmi ve kıyı mühendisliği en çok öne çıkan sektörler olmasına rağmen, günümüzde yenilenebilir enerji ve doğa koruma girişimleri gibi yeni kullanım alanları da ortaya çıkmıştır. Deniz kullanımındaki ortaya çıkan bu faaliyet alanlarına rağmen sektörler ve kurumlar arası yeterli uyum olmamakla beraber sektörler arasındaki rekabet, birbirleri, denizler ve kıyı alanları üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Birçok araştırmada deniz ekosisteminin bozulduğunu ve denizler tarafından sağlanan önemli kaynakların çöküşünü görmekteyiz. Bu durum denizlerin, yasam için gerekli olan kaynakları ve hizmetleri üretme yeteneğini kaybettiğini göstermektedir.” diye konuştu.

“Yapısal bir başlangıç olan komisyonun kurulması büyük önem taşıyor”

Oğuzhan Özşahin, bu bağlamda deniz alanlarının ve kullanıcıları arasındaki etkileşimi daha akılcı ve sürdürülebilir bir zemine oturtmanın; sosyal, ekonomik hedeflere ulaşmak için, çevrenin korunmasına dair ihtiyaç ve taleplerin belirlenmesine yönelik planlı bir çalışmanın yapılma zorunluluğunun hasıl olduğunu söyledi. Deniz alanlarını ortak kullanan sektörler arasındaki çatışmayı önleyici ve uyumluluğu arttırıcı, daha kapsamlı ve denizin tüm paydaşlarının katılımına, işbirliğine yönelik bir yaklaşımın esas alınması gerektiğini ifade eden Özşahin, “Bu şekilde denizlerimizin sağladığı ekonomik ve sosyal faaliyetlerden daha etkin yararlanırken, denizlerin sağladığı kaynak ve hizmetlerin gelecek nesillere aktarımı mümkün kılınacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu hususta yapısal bir başlangıç olan ilgili komisyonun kurulması büyük önem taşımaktadır. Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler