21 Haziran 2024, Cuma

“Gazilerimiz ve şehitlerimiz arasında ayrımcılık yapılıyor”

3 Nisan 2023, Pazartesi 07:05

     


CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında konuştu. Sındır, gaziler ve şehitler arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, düzenlemeyle gaziler ve şehitler arasında ayrımcılık yapıldığını, yargı mensupları arasında eşitsizlik yaratılarak çalışma ve iş barışının bozulmasına neden olunacağını söyledi.

“Şehit ve gazilerimize farklı uygulamalara son verilmeli”

AK Parti iktidarının 22 yıl boyunca aklına şehit ve gazilerin gelmediğini söyleyen Sındır, “Düzenlemeyle 22 yıldır aklınıza nedense hiç gelmeyen, bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmiş şehitlerimizin, şehadete yürümekten bir adım geri atmamış gazilerimiz ve onların eş ve ailelerine yapılacak her türlü iyileştirmenin, az bile olacağının bilinciyle, tereddütsüz yanında olduğumuzu ve olacağımızın bilinmesini isterim. Ancak, muharip şehit ve gazilerimiz, teröre kurban verdiğimiz şehit ve gazilerimiz, 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz ve onların dul ve yetimlerine yapılan sosyal destekler ve haklar arasında yaratılan farklı uygulamaların bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor. Yani sadece muharip gazilerimiz, şehitlerimiz değil; teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz, gazilerimiz, dul eş ve ailelerine yönelik ne düşünüyorsunuz? Onlar neden bu düzenlemede yok. Gazilerimiz ve şehitlerimiz arasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Ayrıca, düzenlemelerde yer alan “CB kararı ile aylık bağlanabilir” ifadesinin keyfiyet yaratacağı endişesiyle sorunlu olduğunu da bilmenizi isterim” dedi.

“Hakim ve savcıların özlük haklarında adaletsizlik kabul edilemez”

Yargı mensuplarını ilgilendiren düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek AK Parti iktidarını uyaran Sındır sözlerine şöyle devam etti: “Teklifte, Yargıtay, Danıştay, yüksek yargıda hakimlik ve savcılık görevlerini yürüten yargı mensuplarının kıstas aylık oranları, ek tazminat oranları, ek göstergeleri ve yüksek hakimlik tazminat oranlarının, Anayasa Mahkemesi üyeleri ile eşitlenmesi amacıyla ilgili kanunlarda değişiklik yapılması teklif edilmekte. Ancak, birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ile daha alt sınıfta görev yapan hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde herhangi bir öneri maalesef bulunmamakta. İlk derece mahkemeleri ile istinaf mahkemeleri, yüksek mahkemeler ile Adalet Bakanlığı’nda görev alan tetkik hakimleri ve Cumhuriyet savcıları iyileştirme kapsamına alınmamış. Dolayısıyla yargı organlarında görev yapan tüm hakim ve savcılar arasında özlük hakları yönünden ciddi farklar oluşacağı ortada. Bunun da esasen, Anayasa 10. Maddesi çerçevesinde “eşitlik” ilkesine aykırı olacağı ve ücret uçurumu yaratacağı ortada.”

“Yargıtay ve danıştay üyesi olmaya hak kazananlar eşit statüdedir”

Tüm yargı mensuplarının özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini ifade eden Sındır, “Teklif; Anayasa Mahkemesi üyeleri ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında hiyerarşi algısına sebep olan statü farklılığının giderilmesi, özlük hakları itibariyle eşitlenmesi kabul edilebilir olsa da, bu sırada ilk derece ve istinaf mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcıların haklarının gözetilmemesi, yüksek yargı için artırılan oranlara benzer bir artışın diğer hakim ve savcılar yönünden düşünülmemesi adil olmayacaktır. Bu durum çalışma ve iş barışını bozacaktır. Tüm yargı mensuplarının yüksek yargıda görev yapmasına kadro sınırı itibariyle imkan bulunmadığına göre; en azından Yargıtay veya Danıştay üyeliğine layık olduğu halde, bu yüksek mahkemelerin kadro sınırı sebebiyle kürsüde olanların haklarının korunması amacıyla Teklife ‘Yargıtay ve Danıştay üyesi olmaya hak kazananlar’ ibaresi eklenmelidir. Ayrımcılık yapmayarak, hem birinci sınıf yargı mensuplarına ve hem de daha alt sınıfta olan tüm yargı mensuplarına, aynı şekilde, adalet personeline, zabıt katiplerine ve infaz koruma memurlarına da özlük haklarında iyileştirme yapılması gerekliliği ortada. Zira tüm hakimlerimiz, savcılarımız ve adalet personelimiz yargı erkini hep birlikte ve büyük bir özveri ile temsil etmektedir” dedi.

(HABER MERKEZİ)  
Son Eklenen Haberler