16 Haziran 2024, Pazar

Cemal Bekle: “Kadınlarımızın mağduriyetlerini gidermeye önem verdik”

13 Mart 2023, Pazartesi 06:17

     


AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti hükümetleri olarak attıkları adımlarda kadınların mağduriyetlerini gidermeye önem verdiklerini dile getirdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü ile Vatansever Romanlar Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vatansever Romanlar Derneğinde ‘Kadınlarımız ve Afet’ konulu program düzenlendi. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile konuk konuşmacıların yanı sıra kadınlar katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, programda, AK Parti hükümetleri olarak attıkları tüm adımlarda kadınlarımızın mağduriyetlerini gidermeye önem verdiklerini belirterek, ‘’Yeryüzündeki tüm kadınların onurlu ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için, temel hak ve ödevlere bağlı kalarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“Kadın ve erkek yaratılış özü itibariyle eşittir”

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, burada yaptığı konuşmada, ‘’İnsan akıl ve irade sahibi özgür bir varlıktır. Varlığını şeref ve izzetle tamamlar. Kadın ve erkek yaratılış özü itibariyle eşittir. Devredilemez ve vazgeçilemez temel hakları, bireysel ve toplumsal sorumlulukları vardır. İnsanlığın ortak tecrübesi de bizlere bu gerçekleri söylemektedir. Bugün burada olmamız vesilesi ile bir kez daha bildiriyorum ki; yeryüzündeki tüm kadınların onurlu ve güven içinde yaşayacağı bir dünya için, temel hak ve ödevlere bağlı kalarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın potansiyellerini kullanabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte kimilerinin lanse ettiği gibi sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu; sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup; politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.’’ ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımızın yaşadıkları sorunların çözülmesi için çalıştık”

‘’Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları gerekmektedir.’’ diyerek sözlerine devam eden AK Partili Bekle, ‘’Bu bilinçle, AK Parti hükümetleri olarak attığımız tüm adımlarda kadınlarımızın mağduriyetlerini gidermeye önem verdik. Anayasa değişikliklerinden yasal düzenlemelere kadar her konuda kadınlarımızın yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sorunların çözülmesi için dikkatle çalıştık. 2004 yılında yaptığımız bir değişiklikle Anayasamızın 10’uncu maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ hükmünü ekledik. Ayrıca yine aynı maddeye yaptığımız bir ilaveyle, ‘Bu konuda alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamayacağı’ ilkesini getirdik. Aksi takdirde kadınlara pozitif ayrımcılık içeren tüm yasaların, mevzuat düzenlemelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından, Danıştay tarafından iptali söz konusu olabilecekti. Bu hükümle, bunun da önüne geçmiş olduk. 2005 yılında İş Kanununa, ‘İşveren-işçi ilişkilerinde cinsiyet başta olmak üzere hiçbir nedenle insan haklarına aykırı ayrımcılık yapılamayacağı’ maddesini ekledik.” diye konuştu.

“Pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik”

2005 yılında çıkan Türk Ceza Kanunuyla cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda çok önemli yenilikler getirtildiğini söyleyen Bekle, “Belediyeler Kanununa, nüfusu 100 binin üzerindeki yerlerde belediyelerin kadın ve çocuklar için koruma evi açması zorunluluğunu getiren bir madde ilave ettik. Gelir Vergisi Kanununa, kadınların evlerinde imal ettikleri ürünleri vergiden muaf tutan bir hüküm ekledik. 2009 yılında Meclis’te Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurarak, bu yöndeki çalışmaların Meclis denetiminde yürümesini temin ettik. 2010 yılında kadın istihdamının artırılmasına ve eşit işe eşit ücret ödenmesine yönelik bir genelge çıkardık. Kadın istihdamını teşvik için, işveren primlerini devletin ödemesine imkan sağladık, doğum borçlanmasının kapsamını genişlettik. 2012 yılında kadına şiddetle ilgili, gerçekten çok ileri düzenlemeler içeren bir kanun çıkardık. Hemen arkasından da bunun uygulamasıyla ilgili genelgemizi yayımladık. 2013 yılında ilgili mevzuatta yaptığımız değişiklikle kamu kurumlarında kadınlarımızın, bireyin en temel hakkı olan inanç hürriyetini koruyarak başörtülü olarak çalışabilmesine imkan sağladık. Ayrıca eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Eşi ölen dul kadınlara, evladı askere giden, çocuğu okula giden annelere maddi destek sağlayacak düzenlemeler yaptık. Sonuç olarak bizler, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan, cinsiyet gözetmeyen adaleti benimsemiş bir gelenekten geliyor; merhametin, sevginin ve özverinin timsali olan, yaşamın her alanında zorlukları taşıyan kadınlarımızın aynı zamanda ailelerimizin ve toplumumuzun yapı taşı olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle politikalarımızı üretmeye devam ediyoruz.’’ dedi.

“Evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerimizin ellerinden öpüyorum”

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, programa katkılarından dolayı İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper’e, akademisyenlerimize ve tüm katılımcılarımıza yürekten teşekkür ederek, ‘’Bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerimizin ellerinden öpüyorum. Evlatları için vicdan nöbeti tutan Diyarbakır annelerimize hürmetlerimi sunuyorum.’’ dedi.

(SAMİYE ÖZTÜRK)  
Son Eklenen Haberler