131019098
23 Ekim 2021, Cumartesi

İcra Hukuku Davaları

13 Mayıs 2021, Perşembe 15:47

     


İcra Hukuku davalarında, borçlarını zamanında ödemeyen ve ödeme işlemlerine razı olmayan kişilere karşı olarak, alacaklılar dava açmaktadır. Bu açıdan alacaklılarının alacaklarını alamamaları durumunda, devletin icra daireleri tarafından borçlunun mallarına el koyulabilmektedir. Sonrasında el konulan malların satılması ile alacaklı kişilere borcun tutarı ödenmektedir. Ancak mal beyanında bulunmayan borçlulara hapis cezası verilmektedir. Tüm bu süreçler için Avukatlık Bürosu hem davalı hem de davacı taraflara avukatlık desteği sağlamaktadır. Bu desteklerdeki amaç, mümkün olabildiğinde çok alacağın en az gider ile en kısa sürede tahsil edilmesine yardımcı olmaktır.

İcra Hukuku Davaları Kapsamı

İcra hukuku davaları kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ve avukatlık hizmetleri, kira alacağı, borçtan kurtulma davası, şikayet, itiraz, imzaya itiraz, konkordato, taşınmaz kira sözleşmesi nedeniyle alacak, haczedilmezlik şikayeti, icra emrine itiraz, ihalenin feshi, itirazın kaldırılması ve tahliye davalarıdır. Bunlara ek olarak icra takibine gecikmiş itiraz, kıymet takdirine itiraz, sıra cetvelindeki sıraya itiraz, icra takibine itirazın kaldırılması, yetki itirazı, tazminat, takas mahsup talebi, rehnin kaldırılması talebi, tanıma ve tenfiz davaları da bulunmaktadır.

Tüm bu davaların açılması konusunda avukatlık bürosu hizmet vermektedir. Hem yabancı hem de yerli müvekkillerine hukuki destek sağlamasıyla dava sürecinde gerekli olan bütün işlemleri takip etmekte ve gereken stratejiler açısından tavsiyede bulunmaktadır.

İcra Hukuku Çeşitleri

İcra hukuku ilamlı icra, ilamsız icra ve rehinin paraya çevrilmesiyle yapılan takip şeklinde üç farklı türde yapılmaktadır. İlamsız icrada, para ve teminat konuları bulunmaktadır. Bu açıdan alacağın tahsili için mahkeme kararı bulunmamaktadır. Ayrıca alacaklının alacağı şey paradan farklı ise, ilamsız icra takibi yapılamamaktadır. İlamlı icra ise, ilamsız icradan farklı olarak teminatlı alacaklar ve para konularının dışında ilamlı icra takibi yapılmasına olanak sağlamaktadır. Böylelikle mahkeme aracılığıyla alınan ilam sayesinde icra işlemleri yapılabilmektedir.

Rehinin paraya çevrilmesi ile takibin yapılması ise, alacaklının diğer yollara başvurmasını önlemektedir. Bu açıdan ilk olarak rehinin paraya çevrilmesine başvurulmalıdır. Eğer alacaklı kişinin alacağı kambiyo senedine bağlı ise, kambiyo senetleri kapsamında takip yoluna başvurulabilmektedir. Ancak alacağın ipotek ile temin edilmesi ilk olarak bu yola başvurulmasını gerekli kılmamaktadır.

  
Son Eklenen Haberler