131019098
26 Mayıs 2024, Pazar

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

28 Ocak 2023, Cumartesi 15:13

     


Globalleşen dünyada ticaret oldukça zorlu rekabet koşullarını içermektedir. Ticarette sınırların ortadan kalkması ve her geçengün yeni işletmelerin pazara katılması ile daralan Pazar payları nedeni ile elde edilen karlar azalmaktadır.

Artan rekabet koşullarında ve sektörel bazda oluşturulmuş olan pazarlarda bir adım öne çıkmak ve rakiplerin önüne geçebilmek için pek çok ürün, hizmet ve işlem işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede atılan adımlar arasında ulusal ve uluslar arası geeçerliliğe sahip olan belge ve sertifikaların edinilmesi yer almaktadır. Özkan danişmanlık firması işletmelere bu noktada destek sağlayarak, ihtiyaç duydukları belge ve sertifikaların temin edilmesinde yardımcı olmaktadır.

Ülkemizde sınırları içerisinde ürün ve hizmet standartlarını belirleyen kurum Türk Standartları Enstitüsü’dür. Verilmiş olunan hizmetin belirlenen standartları karşılaması sonucunda TSE yeterlilik belgesi ilgili kuruma verilmektedir.

TSE hizmet yeterlilik belgesi almak ve bu belge ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için ozkandanismanlik.com intternet sitesinden faydalanmak mümkündür.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Şartları.

Verilen bir hizmetin ulusal standartları karşılaması son derece önemlidir. Belirlenen standartların karşılanıyor olması müşteri memnuniyetini artırmakta ve işletmelerin karlılığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Özkan danışmanlık bürosu işletmelerinulusal standartlara ulaşması vegerekli belgeye sahip olabilmesi için danışmanlık hizmeti sapğlamaktadır.

Ozkandanismanlik.com internet sitesi TSE hizmet yeterlilik belgesi şartları şu şekildedir;

 • Yetkili srvislerin hizmet verdiği marka ile arasında sözleşme yapılması gerekmektedir.
 • Verilen servis hizmeti şartları ve hizmet verilen marka sayısına göre işletme yeterli metre kareye sahip olmalıdır.
 • Yeterli personele sahip olunmalıdır.
 • Personelin yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir.
 • İş yeri sgortalı olmalıdır.
 • İş yeri elektrik tesisatı yönetmeliklere uygun olmalıdır.
 • CoKey numarası alınmalıdır.
 • Belge için gerekli başvuru yapılmalıdır.
 • Kurum tarafından gerekli inceleme ve denetimlerin yapılması.

Tüm bu süreç özkan danışmanlık bürosu tarafından titizlikle takip edilmekte ve gerekli belgenin alınması sağlanmaktadır.

CoKey Numarası Nedir?

CoKey numarası TSE tarafından verilmektedir. Verilen bu numara ile TSE belgesi alımı yapılabilmektedir. Numaranın alınabilmesi için internet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. CoKey numarası alınırken şirket mersisi numarası, elektronik e imzası, mail adresi ve iletişim numaraları istenmektedir.

CoKey numarası alımında özkan danışmanlık firması gerekli desteği sağlamaktadır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

TSE hizmet yeterlilik belgesi alabilmek için gerekli olan evraklar şu şekildedir;

 • İşletme yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri.
 • İşletmeye ait olan vergi levhası.
 • Ticaret sicil gazetesi.
 • İşletme sahibinin noter onaylı imza sirküleri.
 • İşletmenin kayıtlı olduğu odaya ait faaliyet belgesi.
 • Gerekli harcın yatırıldığını belirten banka dekontu.

Harç, avans ya da diğer ücretler Türk Standartları Enstitüsü banka hesaplarına yatırılmalıdır.

İşletmenin ihtiyaç duyduğu tüm belgelerin alınması ve sürecin takip edilmesi için ozkandanismanlik.com internet sitesinden destel alınabilmektedir. 
Son Eklenen Haberler