19 Haziran 2024, Çarşamba

ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

28 Şubat 2023, Salı 16:45

     


Endüstriyel havalandırma, bir işletme veya üretim tesisinde, çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri için hava kalitesini iyileştirme amacıyla kullanılır. Endüstriyel havalandırma sistemleri, işletmede bulunan hava kirleticilerinin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Örneğin, bir fabrikada üretim sırasında çıkan toz, gaz veya duman gibi kirleticiler, çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Endüstriyel havalandırma sistemleri bu kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar ve çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlar.

Endüstriyel havalandırma sistemleri, söz konusu olumsuzlukları engellemek için üretilen ve bir bina veya mekanın iç havasının kalitesini ve sıcaklığını düzenlemek amacıyla tasarlanan sistemlerdir. Çeşitli endüstriyel tesis ve iş yerlerinde kullanılan söz konusu havalandırma sistemleri, gerektiğinde havanın içeri veya dışarı çekilerek veya yeni hava ile değiştirilerek, iç mekandaki havanın kalitesini ve nem oranını düzenler. Bu sayede iç mekanın havasının kalitesi, ortamın rahatlığı ve işyerinde çalışanların verimliliği de artar.

Endüstriyel havalandırma sistemleri, bahsedildiği surette insanın temiz ve sağlıklı hava ihtiyacını karşılamak için kullanılabileceği gibi, belirli bir sıcaklıkta muhafaza edilmesi geren bir eşyanın da istenilen sıcaklıkta muhafaza edilmesini sağlayacak mekanlar için de kullanılabilir. Mesela dondurularak muhafaza edilmesi geren et vb. ürünler, havalandırma ve soğutma sistemleri sayesinde uzun süreler korunabilmektedir.

Bahsi geçen amaçlarla kullanılan ve her anlamda son derece gerekli olan endüstriyel havalandırma sistemleri, farklı durumlara göre farklı çeşitlerde üretilmektedir. Bu çeşitler şu şekilde sıralanabilir:

a-Doğal Havalandırma

Doğal havalandırma, binanın kapı, pencere vb. açıklıklarından hava sirkülasyonunun sağlanmasıyla, içerideki havanın temiz kalmasını sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla bu sistem, binanın konumu ve buna bağlı olarak söz konusu arazide rüzgarın etkisi, yönü, hızı, hava akımı, basınç gibi şeylerle alakalı olduğu kadar, pencere ve kapı gibi açıklıların yerleriyle de son derece alakalıdır. Daha çok binanın yapı projelendirmesi sırasında uzmanlar tarafından söz konusu değişkenlerin profesyonel bir şekilde yönetilmesiyle kurulan bu sistemler, başlangıçta yanlış konumlandırılmış binalara da rüzgar kulesi kullanılması gibi farklı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Normalde hava sirkülasyonu yeterli olmayan bir konumda bulunan bir bina, rüzgar kulesi yardımıyla verimli bir doğal havalandırma sistemine sahip olabilir.

b-Doğal-Mekanik Havalandırma

Havalandırma iki adımdan oluşmaktadır. Bu adımlardan ilki emiş şeklinde ifade edilen kirli havanın dışarı atılması, ikincisi ise besleme şeklinde ifade edilen temiz havanın içeriye alınışıdır. Bu bağlamda bu iki adımdan birinin doğal yollarla diğerinin ise mekanik yollarla gerçekleştiği havalandırma sistemleri Doğal-Mekanik sistemler olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla bu sistemler iki surette olabilmektedir.

1- Mekanik Emiş-Doğal Beslemeli

Havalandırılmak istenen ortamdaki kirli havanın mekanik yollarla dışarı atılması ve kapı, pencere gibi doğal yollarla temiz havanın içeriye alınmasını sağlayan Mekanik Emiş-Doğal Beslemeli sistemler, ekonomik olmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

2- Mekanik Beslemeli-Doğal Emiş:

Doğal beslemeli sistemin aksine bu sistemde temiz hava mekanik yollarla içeriye alınmaktadır ve kirli hava doğal yollarla dışarıya atılmaktadır. Enerji verimliliğinin düşük olmasına rağmen özellikle çok katlı fabrikalarda sıklıkla kullanılan bu sistemler son derece yaygındır.

c- Mekanik Havalandırma

Adından da anlaşıldığı gibi hem beslemenin hem de emişin mekanik yollarla yapıldığı sistemler Mekanik havalandırma sistemleri olarak isimlendirilmektedir. Çoğunlukla hava kalitesinin stabilizasyonun gerekli olduğu ortamlarda kullanılan bu sistemler, Doğal-Mekanik sistemlere göre hem daha verimli daha masraflıdırlar.

-Lokal Havalandırma Sistemleri

Bütün bir alanın havalandırılmasından ziyade belirli alanların havalandırılması için kullanılan bu sistemler, kimyasal maddelerin kullanıldığı üretim yahut araştırma tesisler için son derece kullanışlıdır. Tesisin sadece belirli bir bölgesinde kimyevî maddelerin etkileşimiyle ortaya çıkan zararlı gazların emilimi için bütün bir tesise son derece etkili havalandırma sistemlerini kurmak, yapılan işte gelir-gider dengesini bozabilmektedir. Bu gibi durumlar için kullanılan ve sadece belirli bir bölgede havalandırma sağlayan sistemlere Lokal havalandırma sistemleri denilmektedir.

d- Merkezi Havalandırma

Tamamıyla mekanik olan bu havalandırma sistemleri, hücreli aspiratör ve geniş havalandırma kanallarıyla gerçekleştirilir. Bir çok insanın beraber çalıştığı geniş alanlar için son derece verimli olan bu sistemler, öncelikle çalışanların sağlığı için son derece önemlidir. Öte yandan bu sistemler, sağlıklı bir hava solunumu yapan çalışanların, işlerine daha rahat odaklanmasını ve dolayısıyla tesisteki verimliliğin de artmasını sağlamaktadır.

e-Davlumbaz Havalandırma

Aslında lokal havalandırma sistemlerinden sayılabilecek davlumbaz havalandırma sistemleri, daha lokal havalandırma sağlamaları açısından daha etkilidir. Mesela bir yemek restoranının ızgarasından çıkan duman direk bu ızgaranın üstüne yerleştirilmiş bir davlumbazlı havalandırma sistemiyle dışarı atılabilmekte ve bu sayede duman ortamdaki temiz havayı hiç bozmadan emilebilmektedir.

Havalandırma Sistemleri Bakımı

İnsan sağlığıyla direkt alakalı olan havalandırma sistemleri, uzmanlar tarafından profesyonel yöntemlerle uygulanmalıdır. Böylece sistem eksiksiz görevini icra edecek ve dolayısıyla hem insan sağlığı korunacak hem de iş verimliliği artacaktır.

Aynı zamanda bu sistemlerin uzmanlar tarafından belirli aralıklarla bakımının yapılması da çok önemlidir. Yeteri kadar bakımı yapılmayan sistemler zaman içinde işlevselliğini kaybedecektir. Havalandırma sistemlerinin işlevselliğini kaybettiği çalışma ortamlarından çalışanların sağlık durumları olumsuz anlamda etkilenecektir.

Detaylı bilgi için https://www.entalpiproje.com/endustriyel-havalandirma-sistemleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Son Eklenen Haberler