13 Haziran 2024, Perşembe

İşyeri Hekimliği Eğitimi Nereden Alınır?

29 Kasım 2023, Çarşamba 19:00
Son güncelleme: 29 Kasım 2023, Çarşamba 19:01

     


2012 senesinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, işyerlerinde işyeri hekimi bulundurmayı zorunlu bir hale getirmiştir. Yürürlüğe giren bu kanun sonucunda iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı konularında yeni eğitimler ve iş fırsatları da ortaya çıkmıştır. Böylece çalışanların sağlık durumlarının yakından takip edilmesi ve korunması da sağlanmış olur.

İşyeri hekimleri sadece sağlıkla alakalı olan konularda görev almazlar. Bunun yanında yasal düzenlemeler ile alakalı da birtakım sorumluluklar taşırlar. İşyerlerinin büyüklüğü, çalışma koşulları ve iş koluna bağlı olarak çeşitli düzenlemelerin yapılmasını sağlarlar. İşyerlerinde çalışanlarının sayılarının artması ya da işlerin türlerine bağlı olarak çeşitli gerekliliklerin olması işyeri hekimlerinin işlerini çok daha etkili bir şekilde yapabilmelerine olanak tanır.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bunun yanında bulaşıcı hastalıkların tespit edilerek önlenmesi adına çalışan kişiler işyeri hekimi olarak isimlendirilir. İşyerlerinin büyüklüğü ya da tehlike durumları ne olursa olsun yasalara bağlı olarak işyeri hekiminin olması gerekir. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği  https://kareakademi.com.tr/egitim/isyeri-hekimligi-kursu/ açısından yasal bir gereklilik olması ile dikkat çeker. Bu yasaya uymayan işverenlere ciddi para cezalarının uygulanması gibi durumlar söz konusu olabilir.

İşyeri hekimlerinin farklı uzmanlık alanlarından gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İşyeri hekimleri halk sağlığı uzmanları ya da iş müfettişleri içerisinden seçilir. Fakat işyeri hekimi olabilmek adına kişilerin sadece tıp fakültelerinden diploma alması yeterli olmaz. İşyeri hekimlerinin öncelikle özel eğitimlerden geçmesi gerekmektedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıklarına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren işyeri hekimleri, sağlık kontrollerini düzenleme, işçi haklarını koruma, acil durumlarda müdahale etme, risk durumlarında bilgilendirme gibi çeşitli görevleri üstlenirler.

İşyeri hekimlerinin gözlem yeteneklerinin gelişmiş olması son derece önemli olan konuların başında gelir. Bunun yanında etkili iletişim becerilerine sahip olmaları da önemli konular arasında yer alır. İşyeri hekimleri acil durumlarda hızlı ve doğru kararlar alabilmelidir. Bunun yanında hasta kayıtlarının gizliliğinin korunması ile alakalı konularda da büyük sorumlulukları bulunur.

İşyeri Hekimlerinin Çalıştıkları Yerlerdeki Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hekimleri, işyerlerinde önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri verirler. Çoğunlukla hastalık durumlarının erken dönemlerden teşhis edilmesini sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile beraber iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren kişilerdir. İşyeri hekimlerinin sorumlulukları işyerlerinin büyüklüklerine ve tehlike seviyelerine göre farklılık gösterebilir.

İşyerlerindeki çalışma koşulları farklı işlere bağlı olarak değişiklik gösterir. İşyeri hekimleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı önlemleri almasına yardımcı olurlar. İşyeri hekimlerinin işyerlerinde çalışacakları süre işyerinin büyüklüğüne ve tehlike seviyelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Yurtlar, okullar, eczaneler, avukatlık ofisleri gibi lanlar daha az tehlikeli olan işyeri kategorisinde yer alır. Bu tarz işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına en az 5 dk kadar hizmet verirler. Periyodik sağlık muayene işlemlerinin ise 5 yılda bir yapılması yeterli olur.

Mobilya fabrikası, kasap, diş hekimi muayenehaneleri ve kuaförler gibi alanlar tehlikeli işyerleri içerisinde yer alır. Bu sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 10 dakika hizmet verir. Periyodik sağlık muayenelerinin ise 3 yılda bir gerçekleştirilmesi gerekir. Hastaneler, kimya endüstrisi, laboratuvarlar, metal endüstrisi, inşaat sektörü gibi yerler çok tehlikelidir. Bu tarz işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 20 dakika hizmet sunmalıdır. Kare Akademi olarak sizlere işyeri hekimliği ile alakalı olarak en iyi eğitimleri sunmak adına çalışmalarımızı sürdürürüz.

  
Son Eklenen Haberler