131019098
20 Ekim 2020, Salı

BELEDİYE MADENİ YAĞ SATIN ALACAK

1 Ocak 2020, Çarşamba 06:25

     


Aliağa Belediyesi, hizmet araçlarında kullanmak üzere madeni yağ alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

12 kalem madeni yağ ile 1 kalem adblue mal alımını kapsayan ihale 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma malların tümünü 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren 45 takvim iş günü içerisinde Aliağa Belediyesi İşletme Müdürlüğüne teslim edecek. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşabilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü.

(DERYA SÜNER)  
Son Eklenen Haberler