131019098
18 Ocak 2022, Salı

‘TEDBİRLER ALINSIN, OKULLAR AÇILSIN’

21 Ağustos 2021, Cumartesi 06:18

     


Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği ‘Tedbirler Alınsın, Okullar Açılsın’ konulu imza kampanyası başlattı.

Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği, yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması için tedbirlerin alınarak gerekenin yapılmasını istediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Demokrasi Meydanı’nda bir imza kampanyası düzenleyen Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği tarafından, imza kampanyası öncesinde bir basın açıklaması yapıldı.

“Öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanmadı”

Eğitim Sen Aliağa Temsilciliği adına yapılan basın açıklamasını Hüseyin Akyıldız okudu. Akyıldız, “En temel ihtiyaçlar olan beslenme, barınma, sağlık ve eğitim, toplumumuz açısından çözüm bekleyen sorun alanlarına dönüşmüştür. Eğitim hakkı, pek çok uluslararası belgede diğer insan haklarının ön koşulu olarak yer almaktadır. Eğitimin temel bir insan hakkı olması, kamusal sorumluluğu, yani devletin herhangi bir ayrım gözetmeden herkese, nitelikli eğitimi parasız olarak sunmasını ve eğitim için gerekli olan kaynakların devlet tarafından karşılanmasını gerektirmektedir. Ancak eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı da bilinen ve sıkça dile getirdiğimiz bir durumdur. Uzaktan eğitim uygulamaları hayata geçirildiğinde milyonlarca yurttaşımız ekonomik koşulları yeterli olmadığı için çocuklarına gerekli ortamları yaratamamıştır. Bilgisayar, tablet ve internet gibi olanaklar oldukça sınırlı kalmış ve öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanmamıştır. Uzaktan eğitim, öğrencilerimizin akranlarıyla sosyalleşerek öğrenmesinin, yeteneklerini topluluk içinde ilişkilenerek ve fark ederek geliştirmesinin önünde çok büyük bir engele dönüşmüştür. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin yol göstericiliğinden mahrum kaldıkları bir dönemi yaşamışlardır. Bütün bu olumsuzlukları gidermesi gereken iktidarın gerekli stratejiden, planlamadan ve niyetten yoksun olması milyonlarca öğrencinin eğitimden kopmasına yol açmıştır.” Dedi.

“Mücadelemiz öğrencilerimizin eğitim hakkı için”

Sözlerine iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek devam eden Akyıldız, “Özellikle bu süreçte zaten eşitsiz olan eğitime ulaşma olanakları ana dili Türkçe olmayan göçmen çocukları ve engelli çocukların eğitime ulaşmaları eşitsizliği iyice derinleşmiştir. Tam da bu gerekçelerle bütün tedbirler alınarak ve bu tedbirler için gerekli bütçe, kadro ve diğer tüm hazırlıklar yapılarak, yüz yüze eğitime bir an önce geçilmesi gerektiğini savunan bir sendika olarak, eğitim hakkı mağduriyetinin bugün geldiğimiz noktada yaşam hakkı mağduriyetine dönüşme tehlikesi olduğunu da belirtmek istiyoruz. Sosyal devlet anlayışının hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen iktidar, pandemi sürecinin en acil ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Mücadelemiz aslında öğretmenlik mesleğinin itibarı, statüsü, toplumsal değeri ve daha da önemlisi öğrencilerimizin eğitim hakkı içindir. Eğitimin piyasanın insafına bırakılmaması, kamusal bir hak olduğunun yeniden hatırlanması içindir.” İfadelerini kullandı.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler