131019098
24 Ekim 2020, Cumartesi

BELEDİYE YEDEK PARÇA SATIN ALACAK

26 Kasım 2019, Salı 06:33

     


Aliağa Belediyesi İşletmeler Müdürlüğü 2020 yılı yedek parça mal alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

1359 kalem araç yedek parçası alımını kapsayan ihale 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihlerinde idarenin talebi doğrultusunda malları Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2208 Sokak, No:2 Helvacı adresine peyderpey teslim edecek. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

(DERYA SÜNER)  
Son Eklenen Haberler