131019098
11 Ağustos 2022, Perşembe

“YÜZ YÜZE EĞİTİM DERHAL BAŞLAMALI”

30 Ağustos 2021, Pazartesi 06:41

     


Eğitim Sen Aliağa İlçe Temsilcisi Yalçın Aydın, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi hakkında Aliağa Ekspres’e değerlendirmede bulundu.

Eğitim Sen Aliağa İlçe Temsilcisi Yalçın Aydın, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili olarak bağlı olduğu sendikanın tutumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak açıklamada bulunan Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim çalışma takvimini yayınlayarak öğretmenler için 31 Ağustos, öğrenciler için ise 6 Eylül 2021 tarihini eğitim öğretimin başlangıcı olarak ilan etmiş ancak konuyla ilgili paydaşların beklentileriyle ilgili bir açıklama yapmamıştır. MEB yüz yüze eğitimin gereği olan öğretmen ayağıyla ilgili net bir açıklama yapmadan, ücretli öğretmenliğin önünü açan hareketlerden kaçınmayıp, sözleşmeli öğretmenlerle emeğin sömürülerek, kadrolu öğretmen atamasından ısrarla kaçınmaktadır. Eğitim emekçileri aynı işi yapmalarına ve aynı öğretmenler odasını paylaşmalarına rağmen ücret adaletsizliği iş barışını bozmakta ve olumsuz yönde etkilenmektedirler. Öğrencilerimizin pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıl eğitim öğretimden uzak olmasına rağmen ciddi bir telafi eğitimi planlanmamış, eğitim 12 yıl zorunlu olmasına rağmen isteğe bağlı telafi programlarıyla bakanlığın konuyu geçiştirerek yasak savma çabaları, eğitim öğretimin uygulayıcısı ve planlayıcısı olan Bakanlık geleceğimiz olan gençler için somut adımlar atmamıştır. Pandemi döneminde okullarda yeteri kadar yardımcı hizmetli görevlendirilmemesi öğrenim yılının sorunlu geçeceği anlamına gelmektedir. MEB planlamalarında tüm paydaşların görüş ve önerilerini dinleyip, ortak paydada buluşup, eğitimin sorunlarını ortadan kaldırarak öğretim yılına başlamalıdır.” Dedi.

“Gönderilen yazıların net olamaması okul yöneticilerini hedef tahtasına oturtmakta”

Yalçın Aydın, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul müdürlerine yüklenen sorumluluklar hakkında da bilgi verdi. Aydın, “MEB yüz yüze eğitime başlarken göndermiş olduğu yazılardaki muğlak ifadelerle sorumluluğu okul yöneticilerine atarak görev ihmalinde bulunmaktadır. Gönderilen yazıların net olmaması eğitimde bütünlükten uzak her yöneticinin kendi yorumuyla farklı uygulamalara sebep olmakta, bu tarz yaklaşımlardaki olumsuzluklar ise okul yöneticilerini hedef tahtasına oturtmaktadır. Bakanlık, okul yönetimlerine sorumluluk yüklerken, yetki paylaşımından ısrarla kaçınmaktadır. Oysa işin mutfağında olan öğretmen ve yöneticiler, kendilerine atfedilen hiçbir sorumluluktan kaçmayarak, geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkı sunmuşlar, sunmaya da devam edeceklerdir. Eğitim yöneticileri, ellerindeki işgücü ve eğitim materyalleriyle hizmet üretebileceklerdir. Bu nedenle öğretmen, yardımcı personel ve okul bütçelerinin MEB tarafından eksiksiz karşılanması, okul yöneticilerinin hizmeti aksatmamalarında etkin rol oynayacaktır.” İfadelerini kullandı.

“Eğitimin okullarımızda karşılıklı etkileşim ile yapılmasını savunduk”

Konuşmasına devam eden Aydın, okulların yüz yüze eğitime açılması konusuna da değinerek, “Bakanlık, üzerine düşen sorumluluğu başkalarına atmayıp, pandeminin gereği olan alt yapıyı sağlayarak, yüz yüze eğitimi derhal başlatmalıdır. Eğitim Sen olarak, sürecin en başından itibaren eğitimin okullarımızda karşılıklı etkileşim ile yapılmasını savunduk ve bu konudaki düşüncelerimizi her platformda dile getirerek eğitim günlükleri yayımladık. Okullarda eğitim seyreltilmiş sınıflar şeklinde, ihtiyaç olan öğretmen açığının ısrarla atanmayan öğretmenlerin atamasının yapılarak karşılanması ve eğitimin sağlıklı yürütülmesi doğru olacaktır. MEB, öğrencilerin özel eğitime yönlendirilmesindeki tavrından vazgeçmeli, devlet olarak tüm imkanlarını geleceğimizin teminatı olan gençler için seferber etmelidir.” Şeklinde konuştu.

Aydın, bağlı olduğu sendikanın aşı konusundaki tutumundan da bahsederek sözlerine devam etti. Yalçın Aydın, “ Eğitim Sen olarak bizler müspet bilime inanan ve savunan emekçileriz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu bilim insanlarımızın aşı konusunda yaptıkları çağrılar sendikamızın üyeleri tarafından izlenmiş ve bu çağrıları dikkate alarak büyük çoğunluğu aşı uygulamasına destek verip aşılarını olmuşlardır.” Dedi.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler