131019098
19 Ocak 2021, Salı

“TARİHE SAYGI İLKESİ İLE HAREKET ETTİK”

12 Haziran 2020, Cuma 06:43

     


Nemrut Körfezi’nde yer alan KYME Antik Kenti’nde yeni imar planlamasına uygunluk verilmesini doğru bulmadıklarını söyleyen CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, “CHP'li belediye meclis üyelerimiz, gerek komisyonda gerekse meclis oylamasında tarihe saygı ilkesi ile hareket etmişler ve uygunluk görüşünün karşısında yer almışlardır.” dedi.

Aliağa Belediye Meclisi’nin Salı günü gerçekleştirilen toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan; Nemrut Körfezi’nde yer alan Nemport liman İşletmeleri A.Ş. tarafından “liman amaçlı” hazırlatılan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı tekliflerine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin tebliğ ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca belediye tarafından uygunluk görüşü verilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmüştü. Yapılan inceleme sonucunda; söz konusu plan tekliflerinin bulunduğu Kyme Antik Kenti bölgesinin 1. Derece arkeolojik SİT alanından 3. Derece arkeolojik SİT alanı olarak tesciline ilişkin, İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2019 tarih ve 11049 Sayılı kararına yönelik itirazların bulunduğu ve açılan dava süreçlerinin devam ettiği göz önüne alınarak, işbu plan tekliflerine Komisyon tarafından uygun görüş verilmediği belirtilmişti. Komisyon tarafından uygun görüş verilmemesine rağmen ilgili gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilmişti.

“Meclis üyelerimiz uygunluk görüşünün karşısında yer aldı”

Konuyla ilgili CHP Aliağa İlçe Yönetimi adına açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, Aliağa Belediye Meclisinin 09.06.2020 tarihli toplantısında, Nemrut Körfezinde yer alan Kyme Antik Kentinde yeni imar planlamasına uygunluk verilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı. Oğuzhan, “Belediyelerin görevinin, yine Aliağa Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporunun 15. sayfasında da açıkça belirtildiği üzere " Kültür ve Tabiat Varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşaa edebilir." tarihi korumak olduğunu düşünüyoruz. CHP'li belediye meclis üyelerimiz, gerek komisyonda gerekse meclis oylamasında tarihe saygı ilkesi ile hareket etmişler ve uygunluk görüşünün karşısında yer almışlardır.” dedi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler