25 Haziran 2024, Salı

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından duyuru

20 Mart 2023, Pazartesi 06:55

     


Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin (oy verme günü) 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden alınarak “Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi” haline getirilen seçmen listeleri 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00’de Mahalle Muhtarlıklarında askıya çıkarılmış olup, 02 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

Bu nedenle;

Seçmen vatandaşlarımızın listeleri inceleyerek adres bilgilerini kontrol etmeleri, varsa adreslerinde eksiklik, değişiklik ya da adres kaydı olmayanların yeni kayıt yaptırmaları için, ilgili nüfus müdürlüklerine askı süresi içerisinde (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurup, nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini ve eklerini,

06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde isim bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte, ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

İlgililere duyurulur.  
Son Eklenen Haberler