16 Temmuz 2024, Salı

Beko: “Köylüler tarlalarını ekemez durumda”

25 Temmuz 2022, Pazartesi 06:06

     


CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, köylere ve çiftçiye zarar verdiğini belirterek Bütünşehir Yasası’ndan derhal vazgeçilmesi çağrısı yaptı. İçişleri ve Çevre Bakanlığına yönelttiği sorularla konuyu Meclis gündemine getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Bütünşehir Yasası ile köy statüsünden çıkıp mahalle olan köylerde tarım ve hayvancılığın artan vergilerden dolayı yapılamadığını, verimli tarım arazilerinin arsaya dönüşmesi ile tarıma büyük zarar verildiğini, kadın işçilerin işsiz kaldığını, köylerin mal varlıklarına el konulduğunu hatırlatarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“Yasanın köylüleri mağdur ettiği açık”

Türkiye’de 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrası fiilen uygulamaya konulan “Bütünşehir/ Büyükşehir Belediye Kanunu” ile 14 ilde yeni büyükşehir ve bu şehirler bünyesinde 25 yeni ilçe kurulduğu bilgisini paylaşan CHP’li Kani Beko, “Bu değişiklikle il mülki sınırları aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin de sınırı olmuştur. Büyükşehir’e dönüşen illerde il özel idare müdürlükleri kapatılmış, köy ve kasabalar ise mahallelere dönüştürülerek mevcut tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu şekilde büyükşehir statüsündeki illerde sadece büyükşehir belediyesi ve Büyükşehir’e bağlı ilçe belediyeleri kalmıştır. Bu durumun sonucunda ise, Bütünşehir Yasası’ndan sonra mahalle olan köylerde köylülerin tarlalarını ekemedikleri, ektiklerinde ise ürünün getirisinden daha fazla vergi vermek zorunda kaldıkları görülmüştür. İlgili yasanın geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışan köylüleri mağdur ettiği açıktır. Bu yasanın yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi ülke tarım ve hayvancılığına yeniden bir ivme kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Durumun düzeltilmesi adına bir çalışmanız var mı?”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, ilgili bakanlıklara şu soruları yöneltti: “6360 Sayılı Yasa ile yönetimin tek elde toplanması sağlanmış, yereldeki farklılıkları görmeyen, özgünlükleri göz ardı eden bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu durum kırsal yaşamın kendine ait niteliklerini ve değerlerini yok etmiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve kayıpların giderilmesi adına bir çalışmanız var mıdır? Yasa, üretim için kullanılması gereken verimli tarım arazilerinin, kentsel alan kapsamına alınıp arsaya dönüştürülmesinin yolunu açmış ve ülke tarımına büyük zarar vermiştir. Bütünşehir yasasının kapsadığı illerde yurttaşlar, ektikleri ürünün getirisinden daha fazla vergi vermek durumunda kalmışlardır. Bu nedenle ilgili yasanın yeniden düzenlenmesi ve yurttaşların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Köy tüzel kişiliklerinin yeniden oluşturulması ve el konulan mal varlıklarının iade edilmesi düşünülmekte midir? Köylerin ve köy tüzel kişiliklerinin yeniden canlandırılabilmesi için tarımın devamlılığını sağlayacak teşviklerin verilmesi düşünülmekte midir? Bununla birlikte de üreticilerin pazara erişimini kolaylaştıracak uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanmakta mıdır? Bu düzenleme özellikle kadın işsizliğinin artmasına yol açmıştır. Bakanlığınızca bu durumu tersine çevirecek hangi politikalar oluşturulmakta ve hangi projeler hayata geçirilmektedir?”

(HABER MERKEZİ) 
Son Eklenen Haberler