131019098
29 Haziran 2022, Çarşamba

MECLİSTE KOMİSYON RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ

12 Mart 2022, Cumartesi 06:31

     


Aliağa Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi yapıldı. Toplantıda ilk birleşimde komisyonlara gönderilen 5 madde meclis üyelerince oylandı.

Aliağa Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda, ilk birleşimde komisyonlara gönderilen 5 madde meclis üyeleri tarafından oylandı. Raporların tamamı komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Yukarı Şakran tapulama sahası 7511 ada 2 parsel, 7527 ada 5 parsel, 7527 adan 6 parsel, 7527 ada 7 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan yapıların 10 yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Hacıömerli Mahallesi, Hacıömerli Atatürk Caddesi, No: 1 adresinde bulunan kahvehanenin 10 yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyonu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Projeler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarihli ve 341691 sayılı yazısı ile talep edilen; Yeni Kalabak, Aşağı Şakran ve Bahçedere Mahallelerinde oluşan atık suların bertarafı için 23 M II d 1/1000 ölçekli Yeni Şakran uygulama imar planı revizyonu paftasında Yukarı Şakran tapulamasında bulunan 63 ada 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin ön kısmında bulunan otopark alanının 250 m2'lik kısmının Belediye Hizmet Alanı (Atık su Terfi İstasyonu) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi bünyesinde boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 6. dereceli Eğitmen kadrosunda Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen personel için belirlenen aylık net ücretin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 5 Nisan 2022 Salı günü, saat 18.00’de yapılacak.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler