131019098
26 Mayıs 2024, Pazar

CHP’den direniş çağrısı

14 Kasım 2023, Salı 06:33

     


CHP İzmir İl Başkanlığı, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararını tanımayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne düzenlenen basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirterek AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili parti il binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına; CHP’li belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, parti ilçe başkanları, il yöneticileri katıldı. Basın açıklaması metnini CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Özlem Ünsal okudu. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Can Atalay hakkındaki ihlal kararını uygulamamasının, usul ve esasa aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs olduğunu, kabul edilemeyeceğini söyleyen Özlem Ünsal, “Hukuku hakim kılması, yasaların emredici maddelerine göre adaleti sağlaması ve anayasal düzeni tesis etmesi beklenen Yargının bizzat kendisinin, Anayasanın emredici kurallarını tanımadığı, yok saydığı bir ülkede hukuk devletinden söz edilemez.  Hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerini yok sayan, kuvvetler ayrılığını reddeden bu meydan okumanın hukuka ve anayasal düzene inanan bizleri asla yıldıramayacağı ve direnmemizi durduramayacağını en başta ilan etmek isterim.” Dedi.

“Yaşatılan şey anayasal krizdir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söz konusu kararla ilgili, ‘Anayasa'ya kafa tutmaktır, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir’ ifadelerini hatırlatan Ünsal, “Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu yaklaşımı; akıldan, liyakatten, anayasadan ve gerçeklikten kopuk bir karardır. Bu mesele, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay meselesi olmanın çok ötesinde bir meseleye dönüşmüştür.  Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu ülkeye yaşatılan şey anayasal krizdir. Yargıtay’ın aldığı karar, yasaları eğip bükerek yapılan zorlama gerekçelere rağmen, Anayasa’yı inkâr edercesine, tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, Anayasal kurum ve kuruluşların, kısacası hukuka dayalı düzenin ortadan kaldırılmasına yönelik bir eyleme dönüşmüştür” diye konuştu.

“Beğenmeseniz de yerine getirmek zorundasınız”

Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığına dikkat çeken Ünsal, “Yargıtay’ın karar sonrasında yaptığı basın açıklamasında, anayasaya aykırı olarak verdiği karara ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında, hukuki temelden yoksun suç duyurusuna dayanak yapmaya çalıştığı gerekçelerin tümü Anayasamızın 153. Maddesi söz konusu olduğunda, kadük kalır, ilgili davada uygulanması söz konusu dahi olamaz.  Anayasamızın 153. Maddesi hiçbir tartışmaya, yoruma, amalara fakatlara yer bırakmayarak şunu emreder ‘Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Resmî Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ Yani AYM’nin ilgili davadaki kararı Yargıtay’ı da bağlar. Siz AYM’nin bu kararının gerekçesini beğenmeseniz de uygun görmeseniz de Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği ve bağlayıcılığı gereği, gecikmeksizin yerine getirmek zorundasınız” açıklamalarında bulundu.

“Bu tavra boyun eğmeyeceğiz”

Yargıtay’ın tutumu sonrasında bağımsız ve tarafsız yargı güvencesinin kalmadığını dile getiren Ünsal, “Anayasaya, Anayasal kurumlara ve Anayasa Mahkemesine açıkça meydan okuyan bu Yargıtay kararı ve suç duyurusu; bağımsız ve tarafsız yargı güvencesinin kalmadığını göstermektedir. Eğer Anayasa mahkemesinin kararı yok sayılacak, anayasa çiğnenecekse, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin hukuk güvenliğinin varlığından ve hukuk devletinden söz edilemez. CHP olarak, anayasaya aykırı, siyasi baskı ve yönlendirmeyle alındığını düşündüğümüz, bağımsız yargıyı ayaklar altına alan bu tavra boyun eğmeyeceğiz” dedi.

“Kimse kendisini anayasadan üstün göremez”

Söz konusu tabloya karşı CHP olarak direnmek için tüm yasal haklarını kullanacaklarını söyleyen Ünsal, “Yargıtay kullanılarak denenen, kamuoyunun tepkisinin ölçüldüğü, anayasal düzene karşı yeni bir düzenin provasının yapıldığını düşündüren bu tiyatroyu izlemeyecek, direnmek için tüm anayasal haklarımızı kullanacağız. Çünkü Anayasa Mahkemesi temel hak ve Hürriyetlerin bekçisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, Anayasal düzenin ve milli iradenin tesisini sağlayan siyasi irade olarak, bu hukuk dışı karara karşı tüm Barolar, Hukukçular, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve belki de en önemlisi, cumhuriyetine ve anayasal düzene bağlı milletimizle birlikte direnecek, tüm meşru yolları bıkmadan kullanacak ve bu darbe girişimini engelleyeceğiz. Bu türden hukuku hiçe sayan, toplumun sinir uçlarına dokunan kararlarla varılmak istenen yer, her neresiyse bilinsin ki buna müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız. Anayasa madde 6 der ki, ‘Egemenlik kayıtsız Şartsız milletindir.’ Bu söz sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü değildir. Aynı zamanda bir giriş cümlesidir. Devamında der ki, ‘Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.’ Adaletin uygulanacağı, hukukun işletileceği, Yargı’nın karar vereceği tek Saray vardır o da Adalet Sarayıdır. Kimse kendisini hukuktan ve anayasadan üstün göremez.” Dedi.

“Halkımızı hukuksuzluğa karşı direnmeye çağırıyoruz”

Açıklamanın sonunda halka direniş çağrısı yapan Ünsal, “Tarafsız bir yargı için biz direneceğiz. Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gün susma günü değildir. Tarih susanları da yazacak, direnenleri de. CHP İzmir İl Başkanlığı olarak, bir kez daha tüm halkımızı, bu hukuksuzluğa karşı direnmeye, direnenlere destek vermeye çağırıyoruz.” İfadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ) 
Son Eklenen Haberler