131019098
23 Mayıs 2022, Pazartesi

TOPTAN: “SENDİKALI ÇALIŞAN SAYISININ ARTIRILMASI DESTEKLENMELİ”

30 Mart 2022, Çarşamba 06:56

     


Petrol İş Sendikası Aliağa Şubesi’nde, 11. Dönem 2. Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, anayasal değişiklik ile örgütlenmenin önünün açılması, kayıtlı ve sendikalı çalışan sayısının artırılmasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi, 11. Dönem 2. Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı, Necmettin Giritlioğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda ülkede emeğe ilişkin güncel gelişmeler ve örgütsel çalışmalar değerlendirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, “Toplantıda Türkiye’de Pandemi ve Etkileri konuşuldu. Rusya-Ukrayna Savaşı ve ülkemize etkilerinden konuştuk. Türkiye ekonomisinin işçi sınıfına etkileri hakkında değerlendirmede bulunduk. 24-27 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Antalya 29. Dönem Genişletilmiş Temsilciler Kurulu organizasyonu değerlendirildi. 08 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Petrol-İş Sendikası Mersin Şubesi 19. Olağan Genel Kuruluna katıldık. Şube Başkanlığına seçilen Erdem İyim ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz. Aliağa Şube Başkanları olarak 19 Şubat 2022 Çankırı Şube 1. Olağan Genel Kurul seçimine katıldık. Yeniden seçilen Halil İbrahim Topçu ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz. 21-23 Şubat 2022 Tarihinde Ankara gerçekleştirilen 29. Dönem 7. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna Aliağa Şube Başkanları olarak katıldık. Başkanlar Kurulunda konuşulan konuları temsilcilerimiz ile paylaştık. Petrol-İş genel merkez ve şubelerin organizasyon, etkinlikleri, sosyal medya paylaşımlarının artırılması, gelir-gider dengeleri, merkez bünyesinde profesyonel personel sayılarının artırılması ve genel merkezin çok fonksiyonlu bir merkeze taşınması konusu değerlendirildi.” Dedi.

Örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi verildi

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Başkan Toptan, “Petrol-İş Genel Merkezi Muhasebe ve Eğitim servislerimize birer uzman alındığı bilgisi verildi. Pandemi süreciyle birlikte yeni çalışma modelleri ve süreçleri, esnek çalışma, evden çalışma modelleri tartışıldı. Türkiye’de Pandemi nedeni ile hayatını kaybeden işçilerimiz anıldı. Ocak ayında Türkiye geneli 111 emekçinin iş cinayetlerine kurban gittiği dile getirildi. Trakya şubemizin yeni örgütlenip yetki belgesi aldığı Pas Sauth iş yerinde işverenin örgütlenmemize karşı 17’si kadın toplamda 20 üyemizi işten çıkarması konuları konuşuldu. Aliağa Şube olarak örgütlenme çalışmalarımız hakkında bilgi verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 51. Maddeye göre, çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Çalışan her bireyin sendikaya üye olması Anayasal bir hak olmasına rağmen işverenlere tanınan haklar ve hukuki süreç ile birlikte örgütlenmenin önüne geçildiği konular konuşuldu.” İfadelerini kullandı.

“Örgütlenmenin önü açılmalı”

Başkan Hasan Toptan sendikalı çalışan sayısının arttırılması gerektiğini de vurgulayarak, “Anayasal değişiklik ile örgütlenmenin önü açılmalı, kayıtlı ve sendikalı çalışan sayısının artırılması desteklenmeli. Belirlenen asgari ücret artışının bir kısmı, gelir ve damga vergisi istisnası ile sağlanmış, yapılan düzenleme ile tüm ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmıştır. İşçi konfederasyonları ve sendikaların yıllardır talep ettiği bu düzenlemeyi vergi sisteminin daha adil hale getirilmesi açısından önemsiyoruz. Ancak işçilere sağlanan bu vergi avantajının meblağı, asgari ücretle bağlantılı bir başka destek olan AGİ’nin kaldırılması ile sınırlanmıştır. Bürüt ücretli çalışanlarda AGİ’nin karşılığında vergi indirimi sağlansa da net ücretli çalışanlarımızda AGİ’nin verilmemesi hak kaybına neden olmasıyla birlikte Türk-İş ve Petrol-İş olarak sürecin ilerleyişi hakkında bilgiler değerlendirildi. Türkiye’de yaşanan reel enflasyonun biz çalışanlar ve işçi sınıfı üzerinde etkileri, asgari ücretli çalışanlara temmuz ayında yapılması düşünülen olası iyileştirmenin işçi sınıfına yansımalarını değerlendirdik. 24 Şubat 2022’de Aliağa Şubemizin yeni örgütlendiği ve yaklaşık 100 üyemizi ilgilendiren Solu-Fert iş yerimizde ilk (TİS) sözleşmemizi Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. 17 Mart 2022’de Petrol-İş Genel Merkezimizde Kocaeli, Aliağa, Kırıkkale, Batman şubelerimiz Kiplas, Koç Holding Yetkilileri ve Genel Merkez Başkanlarımız ile birlikte TÜPRAŞ (TİS) sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak genel merkezimizde imzaladık. Öte yandan Petkim, Tüpraş, Star Rafinerisi, Ravago, Solu-Fert, Air Liquide, Saybolt iş yerlerimizde taşeronlaşma, yıllık izin kullanımları, sözlü ve yazılı savunma taleplerindeki artış, görev tanımları kapsamı ve 1 Mayıs programı ile ilgili konular tartışıldı.”.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler