21 Nisan 2018, Cumartesi

HAZİRAN AYI MECLİSİ TOPLANDI

9 Haziran 2016, Perşembe 06:57

     


Aliağa Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Vekili Zülküf Koçoğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek oylandı. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle başlayan Haziran ayı olağan meclis toplantısında, 1.ve 5. maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. 2, 3 ve 4. maddeler ise oy çokluğu ile reddedildi.

BORÇLANMA HALA GÜNDEMDE

Başkanlıktan gelen önergeler arasında uzun zamandır yer alan ancak her defasında oyçokluğu ile reddedilen ‘Belediyenin borçlarının ödenebilmesi ve hizmetlerin aksamaması için 30 Milyon TL borçlanma yetkisi verilmesi’ konusu Haziran ayı meclis toplantısının gündeminde de yer aldı. Gündem maddesi, yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile reddedilen üç maddeden biri oldu. Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" istinaden görülen lüzum üzerine düzenlenen V sayılı sürekli işçi kadro ihdas cetvelinde yer alan 33 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi" maddesi de oy çokluğu ile reddedildi.

ALKOL RUHSATI REDDEDİLDİ

Toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesinin ardından Komisyondan Gelen Raporların oylanmasıyla devam etti. Komisyondan gelen; 1, 2 ve 4. Maddeler Komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. 3. Maddenin komisyondan geldiği şekliyle kabulü oy çokluğuyla reddedilirken, 5.maddenin ise komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Komisyondan gelen raporlar arasında 3. madde olarak görüşülerek oylamaya sunulan 'Yalı Mahallesi'ndeki bir otel ve lokantanın içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususu' 12 kabul oyuna karşılık, Başkan Vekili Zülküf Koçoğlu'nun artı bir oyuyla beraber, AK Partili meclis üyelerinin ret yönünde kullandığı 12 oy neticesinde kabul edilmedi. Toplantıda komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen 4. madde ise 'Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları koruma amaçlı uygulama imar planı ilave, revizyonu ve sanayi bölgesi uygulama imar planı revizyonunun onaylanması hususunun oy birliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi' maddesi oldu. (EMEL OTURAK)  
Son Eklenen Haberler