23 Ocak 2018, Salı

MECLİS BUGÜN TOPLANIYOR

7 Haziran 2016, Salı 07:39

     


Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı bugün saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantının gündem maddeleri tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 10 madde yer alıyor.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1-İlçemiz Bozköy Mahallesi, Ovacık Mevkiinde yer alan İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti'ne ait Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için gerekli olan soğutma suyunu alma yapısı ve bu yapıyı korumaya yönelik hazırlanan "Soğutma Suyu Alma Amaçlı Yapılara İlişikin" 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve değişiklik uygulama imar planı teklifi ile ilgili 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin " Kurum Görüşlerinin Alınması" başlıklı 7.maddesinin 4(a) ve 6.bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.

2-  Belediyemiz borçlarının ödenebilmesi ve hizmetlerin aksamaması için 30.000.000 TL.(Otuzmilyonlira) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

3-  22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe" istinaden görülen lüzum üzerine düzenlenen V sayılı sürekli işçi kadro ihdas cetvelinde yer alan 33 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi.

4-  22.05.2016 tarih ve 29179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro Değişikliği Yönetmeliğine istinaden; (I) sayılı kadro ihdas cetvelinde belirtilen; Bilgi İşlem Müdürü,  Kentsel Tasarım Müdürü,  Ruhsat ve Denetim Müdürü ve Yapı Kontrol Müdürü (1.der.),  Uzman (1.der.),  2 adet Şef (3.der.), 4 ad. Müfettiş (1. ve 2.der.), 17 ad. memur (5-6-7-8.der.) , 7 ad. Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (3-4.der.),  2 ad. Mühendis (1-6.der.),  2 ad. Mimar (6.der.),  3 ad. Tekniker (6.der.),  Programcı (6.der.), Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı (5.der.), Veteriner Hekim (5.der.), Veteriner Sağlık Teknisyeni (6.der.), 2 ad. Hemşire (6. der.), 7 ad. Hizmetli (10. der.),4 ad. Bekçi ve  2 ad. Kaloriferci (9.der.), 2 ad. Dağıtıcı (8.der.), 2 ad.Zabıta Amiri (3-5.der.), 48 ad. Zabıta Memuru (3-4-5-9.der.), 8 ad. Zabıta Komiseri (1- 2-3.der.) kadrolarının ihdas edilmesi ve ilgili Müdürlüklerin teşkilinin sağlanması hususlarının görüşülmesi.

5-  İlçemiz Yenişakran Mahallesi, 318 ada, 1 numaralı parsele yapılması planlanan 1+3 kat toplam 988 m2 kapalı alan ve müdahale ekip binası için 180 m2 kapalı alan olmak üzere toplamda 1168 m2 kapalı alanın yapılması karşılığında, Yenişakran Mahallesi 1335 numaralı parsel ile takas yapılması talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- İlçemiz Kalabak Mahallesi 1171 numaralı parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık İhtisas alanı olarak tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için Kamu Yatırım Kararı alınması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Helvacı tapulama sahası 59 ada, 3 numaralı 1.978,00-m2. yüzölçümlü parselin 1.715,00-m2'si  Belediyemize, 263,00-m2'si Maliye Hazinesine ait olup, Maliye Hazinesine ait hissenin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin yapılmasının Belediyemizce oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz 917 ada, 7 numaralı parselde iki yola cepheli ( Yalı Mah. 19 Mayıs Cad. No:46 ve diğer girişi Yalı Mah. 152 Sok. No:1) Otel ve Lokantanın içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun oyçokluğu ile uygun bulunmasına ait  Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

4-  İlçemiz 1/1000 ölçekli Kyme-Bozhöyük 1. ve 3. Derece  Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı İlave+Revizyonu ve Sanayi Bölgesi uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanması hususunun oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-  İlçemiz Uzunyalı Mevkii,3074 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı Yalçın Temizocak, Veysel Yılmaz Temizocak ve Müjgan Temizocak'a ait parselin, mülkiyeti belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin  İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Haziran ayı meclisi Başkan ve meclis üyelerince verilen gündem dışı önergelerin görüşülmesiyle sona erecek.

(Emel OTURAK) 
Son Eklenen Haberler
Son Eklenen İlanlar
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 735069 - 15/01/2018
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) - BASIN: 732061 - 08/01/2018
PARK YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 731776 - 06/01/2018
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726694 - 27/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 726682 - 27/12/2017
AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 725230 - 25/12/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 724413 - 22/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 16/12/2017
ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN - BASIN: 721034 - 16/12/2017
SKATE PARK (KAYKAY PİSTİ) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 720750 - 16/12/2017
ALİAĞA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI - 16/12/2017
İLANEN DUYURULUR - BASIN: 720200 - 15/12/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 714528 - 14/12/2017
SPOR SAHASI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 718226 - 11/12/2017
SINIRLI SORUMLU ALİAĞA GÜNAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ (KAYYUM) BAŞKANLIĞINDAN İLAN - 08/12/2017
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 715292 - 07/12/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 712448 - 01/12/2017
DÜZELTME İLANI - BASIN: 711989 - 01/12/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 710252 - 30/11/2017
İLANEN TEBLİGAT - BASIN:708056 - 28/11/2017
İLANEN TEBLİGAT- BASIN: 707896 - 28/11/2017
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 708883 - 27/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 707614 - 27/11/2017
KAUÇUK MALZEME SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 706257 - 24/11/2017
ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN: 705295 - 22/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 704477 - 20/11/2017
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702197 - 17/11/2017
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR - BASIN: 702168 - 17/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 17/11/2017
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN-BASIN 699839-16.11.2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 697148 - 15/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN: 692116 - 14/11/2017
PETROL-İŞ SENDİKASI ALİAĞA ŞUBESİ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI - 14/11/2017
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN - BASIN:692116 - 11/11/2017
İHALE İLANI - BASIN: 698294 - 10/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 695846 - 09/11/2017
VOLEYBOL SAHASI YAPILMASI -BASIN: 694091 - 06/11/2017
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI - BASIN: 691523 - 02/11/2017
ALİAĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT - BASIN: 690702 - 02/11/2017
SOKAK DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 688546 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 690386 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 689843 - 01/11/2017
ELEKTRİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR - BASIN: 688519 - 01/11/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688807 - 30/10/2017
HALI SAHA YAPTIRILACAKTIR - BASIN: 687241 - 30/10/2017
ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688351 - 28/10/2017
ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688340 - 28/10/2017
ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 688324 - 28/10/2017
ALİAĞA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN:688312 - 28/10/2017
ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN - BASIN: 687938 - 28/10/2017