22 Ekim 2019, Salı

BELEDİYEDE GERGİN TOPLANTI

15 Nisan 2019, Pazartesi 06:55

     


Aliağa Belediyesi’nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi gergin geçti. Belediye Başkanı Serkan Acar, seçim sürecinde oldukça konuşulan belediyenin borçları ve Denetim Komisyonu Raporu hakkında sessizliğini bozdu.

Aliağa Belediyesi’nin Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi gergin geçti. Aliağa Belediye Meclis Salonu’nda yapılan ikinci birleşimde başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar meclis üyelerinin görüşüne sunularak oylandı. Gündemde 48 madde yer aldı. İlk olarak 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Meclis Birinci Başkanvekili Zekai Erşan yönetiminde görüşüldü. Millet İttifakı grubu adına söz alan CHP’li Meclis Üyesi Hakan Turan, faaliyet raporu hakkında görüşlerini açıkladı. Turan, “Faaliyet Raporu, kamu kaynaklarının ne kadar kötü kullanıldığını, belediyenin ne kadar kötü yönetildiğini açıkça göstermektedir. Raporda 2018 yılı tahmini gider bütçesinin 225 milyon lira olarak ön görüldüğü ancak gerçekleşen giderin 237 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştır. Müdürlük bazında yapılan incelemelerde dikkat çekici olarak özel kalem müdürlüğünün 8,8 milyon lira, sosyal kültürel ve idari işler müdürlüğünün 46 milyon lira, basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün 1,2 milyon lira harcama yaptığı saptanmıştır. Ekonomik kriz ortamında bu üç müdürlüğün yaptığı harcamaların çok yüksek olduğu gerçeğini Aliağa halkının takdirine bırakıyoruz. Yine raporda 2018 tahmini bütçesi 225 milyon lira olarak öngörülmüş, fakat gerçekleşen gelir bütçesi 155 milyon lira olmuştur. Gelir tablosu incelendiğinde ise sermaye gelirleri olarak gösterilen 57,5 milyon liralık gelirin arazi ve arsa satışları olduğu görülmektedir. Adrese teslim ve piyasa rayiç değerinin çok altında satış yapılması nedeniyle geçmiş dönemlerde çok ağır bir şekilde eleştirdiğimiz arazi satışlarını çıkardığımızda da 2018 yılı gerçekleşen gelirinin 98 milyon lira olduğu da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.” dedi.

Turan, “Belediye kötü yönetilmiş”

Faaliyet raporuna göre gider bütçesinde yüzde 5.49 oranında artış, gelir bütçesinde ise yüzde 30.93 oranında azalma meydana geldiğini vurgulayan Hakan Turan, “Arsa ve arazi satışlarından elde edilen gelir çıkarıldığında ise gelir bütçesinde yüzde 60 oranında azalma meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca faaliyet raporunda teknik olarak sapmaların nedenleri açıklanmamış müdürlük bazlı harcama tablosu sunulmamış Aliağa Belediyesi’ne bağlı üç adet şirketin verileri ve bu şirketlerin yeminli mali müşavirlik raporları da sunulmamıştır. Bu da ayrıca bir eksiklik olarak gözümüze çarpmaktadır. Ayrıca 2018 yılında belediye aleyhine 160 tane dava açılmış, bu davaların geneli de belediye aleyhine sonuçlanmıştır. Belirttiğimiz tüm veriler ışığında Aliağa Belediyesi’nin sosyal belediyecilikten ve profesyonellikten uzak bir şekilde çok kötü yönetildiği, gelir gider dengesine riayet edilmediği açıktır. İleriki yıllarda denklik bütçesine riayet edilerek kamu kaynaklarının Aliağa halkının yararına daha rantabl kullanılmasını ve faaliyet raporunun daha açık ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasını ümit ediyor Belediyemize ve Aliağa halkına hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Aliağalıların parasının nasıl sorumsuzca dağıtıldığı görülüyor”

Hakan Turan’ın konuşmasının ardından CHP’li Meclis Üyesi Sami Toydemir söz aldı. Toydemir, Belediye hizmetlerinde çalışan işçilere teşekkürlerini iletti. Ardından Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu 13 kabul, 12 red oyuyla yeterli çoğunluk sağlanması nedeniyle onaylandı. Faaliyet Raporu’nun oylamasının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar meclis başkanlığı koltuğunu Zekai Erşan’dan aldı. Ardından 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunuldu. Raporun okunmasından sonra Millet İttifakı grubu adına söz alan CHP’li Meclis Üyesi Hakan Turan, Denetim Komisyonu Raporunu değerlendirdi. Turan, “Maalesef bu rapor tüm hatlarıyla değerlendirildiğinde görülüyor ki Aliağalıların parasının nasıl sorumsuzca dağıtıldığını, belediye bütçesinin nasıl yönetilemediğinin çok açık göstergesi. Komisyon raporu açıkça Aliağa Belediyesi’nin neden borç batağına düştüğünü, neden pek çok firmayla icralık olduğunu ve kimlere çıkar sağladığını ortaya çıkarmakta. 2018 yılında Aliağa Belediyesi’nin varlıkları toplamı 189 milyon lira olarak belirtilmesine rağmen amortismanlardan arındırılmış haliyle 131 milyon 300 bin lira civarında olduğu ortaya çıkmakta. Bu haliyle Aliağa Belediyesi’nin varlıkları toplamının borçları karşılamaya yetmediği, borçlanmadaki artışın beraberinde faiz yükündeki artışı da getireceği ve belediyenin mevcut faaliyetlerini devam ettirebilmesi için borçlanmanın da bir mecburiyet haline geldiği açıkça görülmekte.” dedi.

“104 işçinin maliyeti mi fazla geldi”

Aliağa Belediyesi’nin 2014 yılındaki toplam borcu 41 milyon lira iken 2018 yılında 236 milyon liraya ulaştığını kaydeden Turan, “Aliağa Belediyesi’nin mevcut borç stoku 2014-2018 yılları arasında tam olarak yüzde 572,4 oranında artış göstermiştir. Belediye arazilerinin satışı ile elde edilen gelirler olmasa mevcut rakam 300 milyon liraları aşacak seviyede olduğu sabit. Yine Aliağa Belediyesi’nin borcunun büyük çoğunluğu kısa vadeli borçlardır. Kısa vadeli borçların toplamı da 110 milyon lira civarında. Raporda pek çok mal ve hizmet alımı ihaleden kaçmak için doğrudan temini mümkün kılacak parçalara ayrılarak piyasadan temin edilmiş. Bu alımlar da hep aynı firmalar üzerinden yapılmıştır. Bu alımlara ilişkin teklifte bulunan diğer firmaların da ya aynı adreste faaliyette bulunduğu, ya da firma yetkilileri arasında akrabalık ilişkisinin olduğu açıkça görülmektedir. Bazı firmalara aynı gün içerisinde 2 adet fatura ile ödeme yapılmış olması da işi doğrudan temine dahil etmek için kurulan kumpasın bariz bir delili olduğu kanaatindeyiz. Aliağa Belediyesi’nde 933 tane personel hizmet vermekte. Bu personelin 664 tanesi Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde yüklenici firma personeli olarak görülmekte. Madem bu kadar personel ihtiyacı vardı belediyeden beş sene önce işten çıkarılan 104 tane emekçi arkadaşımızın ne suçu vardı. Belediye kasasından bu kadar harcama yapılırken 104 işçinin maliyeti mi fazla gelmişti? Çeşitli sebeplerle işten çıkarılan işçilerden kaç tanesi geri işe alındı? Geliri giderine denk olmayan bu dengesizliği Aliağa halkına ait arazi ve arsaları satarak hem de gerçek fiyatının çok altında rakamlara satarak kapatmaya çalışan belediyecilik anlayışını doğru bulmuyoruz. Tüm bu veriler göz önüne alındığında tamamen keyfe keder bir tutumla, vur patlasın, çal oynasın şeklinde yönetilen bir belediye karşımızda durmakta. Ülke ekonomisi can çekişirken, toplum günden güne fakirleşirken yapılan bu yanlışlar bize Osmanlı dönemindeki Lale Devri’ni çağrıştırmakta. Aliağamız daha derin bir bataklığa saplanmaktadır. Yapılan yanlışlardan bir an önce dönülerek daha şeffaf, yanlışın çıkarları lehine değil, Aliağa halkının lehine bir belediyecilik anlayışının belirlenmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Acar, “Bizim tek derdimiz Aliağa’ya hizmet”

Hakan Turan’ın açıklamalarının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sözlerine teşekkür ederek başladı. Acar, “Tek tek detaylı bir şekilde eleştirileriniz ilettiniz. İki buçuk ay kadar gerekli eleştirilerinizi kamuoyu ile paylaştınız. Bu süre zarfında da çok konuşmayı tercih etmedik. İki buçuk ay boyunca sustuk. Çünkü siyasetin literatürde iki anlamı var. Bir tanesi iktidar yarışı, bir tanesi hizmet yarışı. Hizmet yarışının iktidar yarışını geçmesi gerekmektedir. Bizim tek derdimiz var Aliağa’ya hizmet. İktidara gelmek adına bir takım iddialar olacaktır. Hazırlıklar olacaktır. Denetim Komisyonu Raporları hazırlanır. Bir takım ithamlarda bulunulacaktır. Ama bir o kadar da hizmet yarışını da ön plana çıkarmak gerekir. Sadece iktidar yarışıyla bu işler olmuyor.” ifadelerini kullandı. Serkan Acar, yerel seçimler öncesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 92 milyon, Aliağa Belediyesi’nin ise 274 milyon borcu olduğu iddialarına yanıt vererek sözlerine devam etti. Acar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar 63 milyon 297 bin lira sadece bankalara borcu bulunuyor. Bunları söylemenin siyaseten bana bir faydası olabilirdi ama büyükşehir belediyesine zararı olurdu. Çünkü büyükşehir de benim büyükşehirim. Onu kötüleyemem. Hizmet yarışı iktidar yarışının önüne geçmeli. İktidar yarışında karşınızdaki insanı kötüleyerek bir yerlere gelebilirsiniz. Ancak söylenenlerin kentimize ne gibi zararlar vereceğini de iyi düşünmeniz lazım. Bizim tek bir derdimiz var o da Aliağa’ya hizmettir” dedi.

“İki tane rapor var”

Serkan Acar, “İki tane Denetim Komisyonu Raporu var. Bir tane siyaseten hazırlanan komisyon raporu, bir tanesi asıl denetim komisyonu raporu. İki ay boyunca Özcan Durmaz’ın konuştukları siyaset hazırlanmış, bu komisyon raporunda cümle cümle var. Çok ilginç değil mi? Kim hazırlıyor bu komisyon raporunu? Büyükşehir Belediyesinin çalışanları hazırlıyor. Halka dağıtalım, seçim alalım mantığıyla. Çünkü iktidar yarışı yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu. Serkan Acar hazırlanan asıl denetim raporunun kendilerinde olduğunu ve seçim sürecinde kullanılan denetim raporunun siyaseten hazırlandığını, siyaseten hazırlanan raporda geçen rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

“Büyükşehir Belediyesi’nden 200 Milyon TL’nin üzerinde alacağımız var”

Kazı ruhsat harçlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasına girdiğini, fakat büyükşehir belediyesinin Aliağa’ya hizmet namına hiçbir şey yapmadığını söyleyen Acar, “Büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliğine göre kazı ruhsat harçları büyükşehir belediyesi bünyesindeki altyapı yatırım hesabında toplanır. Toplanan bu harçlar da ilgili belediyeye aktarılır. Bu açıdan bakıldığında Aliağa Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 200 milyon TL’nin üzerinde bir alacağı var. Fakat daha sonra öğrendik ki büyükşehir belediyesi açması gereken altyapı yatırım hesabını dahi açmamış. Büyükşehir Belediyesi kazı ruhsat harçlarını bize göndermediği gibi büyükşehir belediyesinin yapması gerek birçok işi de kendimiz yaptık. Büyükşehir’in yapması gereken asfalt işini biz yaptık. Aliağa Belediyesi olarak 238 bin ton asfalt serdik. Fakat seçimler öncesinde bunların hiç birini dillendirmedik. Bunun siyasetini dahi yapmam. Çünkü biz iktidar yarışında değiliz hizmet yarışındayız.” dedi.

“Yaptıkları işlerin altına gözüm kapalı imzamı atarım”

Özellikle özel kalem müdürü ve sosyal, kültür işler müdürünün yaptığı işlere kefil olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Serkan Acar, “Hep birlikte bir karar almamız lazım. Hepimizin hataları vardır. Az önce birçok kalemden söz ettiniz. Özel kalem müdürüm, sosyal kültür işler müdürüm, ikisinin de yaptığı tüm işlemlerin altına gözüm kapalı imzamı atarım. Tüm işlemleriyle ilgili bir suç varsa benim sorumluluğumda. Onların tırnağı olamayacak insanların onları eleştirmesini de haz edeceğimi beklemeyin. Birbirimizi karalayarak bir yerlere varamayız. Bizler hayatta koltuğa ulaşmak için yaşamayız. Biz sadece kızıl elmaya ulaşmak için yaşarız.” ifadelerini kullandı.

“Eleştirilerimiz rapordaki verilere dayanıyor”

Eleştirilere yanıt veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın konuşmalarına salonda izleyici olarak bulunan bir vatandaş ayağa kalkarak tepkisini gösterdi. Olayın ardından Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Hakan Şimşek, Serkan Acar’ı desteklediğini belirten bir konuşma yaptı. Hakan Şimşek’in konuşmasının ardından Hakan Turan tekrar söz aldı. Turan, “Yapmış olduğumuz eleştirilerin kendimizce hazırlanan bir eleştiri olmadığını, denetim komisyonu raporunda geçen verilere dayandığını belirtmek istiyorum. Denetim komisyonu tarafından hazırlanan rapora ekleme çıkarma bulunmamakta. Yine belirttiğiniz ‘benim özel kalem müdürümün tırnağı olamaz’ cümlesini grubum adına kabul edip aynı şekilde üzülerek size iade ediyorum.” şeklinde konuştu.

Denetim raporunun yer aldığı madde üzerinde tartışmaların sona ermesinin ardından diğer maddeler oylamaya sunuldu. Başkanlıktan gelen önergelerde yer alan 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ve 26'ıncı maddeler oy birliğiyle imar komisyonuna devredildi. Komisyondan gelen raporlarda yer alan 8,20,21,22,23,24,25 ve 27'inci maddeler oy birliği ile reddedilirken diğer maddeler komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi. Aliağa Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 18.00'de yapılmasına karar verildi.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler