21 Nisan 2019, Pazar

“ŞEHİR PLANCILARINA YÖNELİK BASKIYA SESSİZ KALINIYOR”

13 Nisan 2018, Cuma 06:13

     


Şehir Plancıları Odası’nın 30. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Delegesi Ahmet Tuncay Karaçorlu genel kurulda yaptığı konuşmada, İzmir’deki meslektaşlarına yönelik yaygınlaşan baskılara sessiz kalındığını söyledi.

Şehir Plancıları Odası’nın tüm birimlerinde yapılan, danışma kurullarında dile getirilenlerin de paylaşıldığı genel kurul Ankara’da gerçekleştirdi. Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Delegesi Ahmet Tuncay Karaçorlu genel kurulda yaptığı konuşmada, meslektaşlarına yönelik, İzmir’ de baskıların yaygınlaştığını ve bu baskılara sessiz kalındığını vurguladı. Karaçorlu konuşmasında, İzmir belediyelerince meslek ilkelerine ve meslektaşlarına yönelik anti demokratik uygulamalar karşısında açık ve cesur olunması gerektiğini ifade etti.

Genel Kurulda onaylanan bildirgede ise, TMMOB’nin baskı altına alınarak susturulmak istendiği ifade edilerek, şunlar denildi: “İnşaat sektörünün sınırsız rant taleplerinin karşılanması için OHAL kararları ile yapılan mevzuat değişikleri ile doğal ve kültürel sit alanlarının yağmasına, kentsel alanlarda betonlaşmaya, kamusal alanların daraltılarak yaşam kalitesini düşüren değişikliklere olanak sağlanmaktadır. Bu anlayış kentlerimizin birer yaşam alanı olmaktan çıkarmakta ve yatırım alanına dönüştürmektedir.”

Bildirge, şu ifadelerle sonlandırıldı: “Toprağın, suyun, havanın metalaştırıldığı, tüm ekosisteme düşman, insanın yaşadığı ortama, doğaya ve sosyal çevreye yabancılaştırıldığı bir düzeni sıradanlaştıran, insanı demokratik hak ve özgürlüklerinden yoksun kılmayı amaçlayan bu düzene karşı koymanın mesleki sorumluluklarımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz ve 30. Olağan genel kurul olarak bu sorumluluklarımızla gelecek dönemde de hiçbir yılgınlık göstermeden mücadeleyi sürdüreceğimizi, kararlılıkla dün olduğu gibi bugün de beyan ediyoruz. Şehir Plancıları Odası olarak; topluma ait değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması; yaşanabilir, sağlıklı, güvenli ve adil yaşam alanlarının inşa edilmesi; talancı ve rantçı yönetim anlayışının karşısında, mesleki ve teknik bilgimizi halkımızın, doğamızın yararına kullanarak mücadeleyi büyüteceğiz.”

(HABER MERKEZİ)  
Son Eklenen Haberler