131019098
11 Aralık 2023, Pazartesi

Atatürk’ü anmadan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlara ithaf olunur!

7 Kasım 2023, Salı

     


Nazike YAŞIR

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilgi Ve Kültür Örgütü) 1981 yılını Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olması nedeniyle bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak kutlanmasını hiçbir olumsuz ve çekimser oy olmadan tam mutabakatla kabul eder. 1981 yılından beri başka bir lider için kutlama yılı ilan edilmemiştir. 1981 yılının “Atatürk Yılı” ilan edilmesinin gerekçesini UNESCO şöyle belirtir:

Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. UNESCO’nun yetki alanlarında yenilikler gerçekleştirmiş bir inkılapçı. Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri. İnsan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına teşvik eden, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

Minnettarım, saygıyla ve sevgiyle…