KARAÇORLU, “DOĞANIN YERİNE YENİ YERLEŞİM ALANLARINI HEDEFLENİYOR”

1 Nisan 2017, Cumartesi 06:26

     


Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu, 24 Mart tarihinde İzmir Tarihi havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen ‘Korunan Alanlar Mevzuatı ve Sit Alanlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler” panelinin ardından, Sualtı Araştırmaları Derneği ve Ege Üniversitesi Çevre Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi olarak taraf olduklarını belirtti. Çalıştayın 2017 yılının önemli ve öncelikli bir uyarısı niteliğinde olduğunu Karaçorlu, bu panelin ilgili çevrelerce tartışmalarla devam edecek bir ‘açık çalıştay’ olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi’nin duruşunu kamuoyu ile paylaşmak üzere açıklamalarda bulunan Karaçorlu “Doğal sit alanlarına ilişkin yapılan tüm yasal düzenlemelerde olduğu gibi, bugüne kadar elde edilen yasal kazanımlar yavaş yavaş geri alınmış, doğanın ve toplumun bilimsel olarak temel alması gereken ölçütler bozulmuştur. Bunların sonucunda doğal alanlarımızın, korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gerekirken alınan kararlarda doğanın yerine yeni yerleşim alanlarını hedefleyen süreçler gözlemlenmiştir. Bu anlamda planlama ve çevre ilişkisinin doğurduğu doğa merkezli, kentsel ölçütlere dayanan parametrelerin oluşturulması zorunluluğu, planlama sürecinde bu parametrelerin kullanılacağı, planlama ve çevre etki değerlendirilmesi ilişkisinin de kurulması gerekliliğini getirmektedir.” şeklinde konuştu.

(BÜLENT PINARBAŞI)