20 Haziran 2018, Çarşamba

BELEDİYENİN KESİN HESABI GÖRÜŞÜLDÜ

8 Mayıs 2017, Pazartesi 07:37

     


Aliağa Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ikinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşülerek karara bağlandı.

Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısının ikinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşüldü. 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabın hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi. Komisyon raporunun kabul edilmesinin ardından 2016 Mali Yılı Kesin Hesap Kararları madde madde okunarak oylandı. Kesin Hesap Kararlarının ardından Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Gider Kesin Hesabı da müdürlükler bazında tek tek oylanarak karara bağlandı.

Yapılan oylamalar sonucu; 4 milyon 319 bin 585 TL olan Özel Kalem Müdürlüğü Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri, 22 milyon 873 bin 881 TL olan Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri ile 420 bin 343 TL olan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın ve Yayım Hizmetleri gider kesin hesapları oy çokluğu ile kabul edilirken diğer maddeler oybirliği ile kabul edildi.

2016 MALİ YILI KESİN HESAP KARARI

2016 Mali Yılı Bütçe Giderleri 89 milyon 879 bin 815 TL. olarak belirlendi. Bunun 21 milyon 902 bin 588 TL’si personel giderleri, 3 milyon 530 bin 909 TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu’na devlet primi giderleri, 60 milyon 517 bin 437 TL’si mal ve hizmet alımları, 1 milyon 757 bin 296 TL’si faiz giderleri, 1 milyon 124 bin 572 TL’si cari transferler, 1 milyon 46 bin 243 TL’si sermaye giderleri, 766 bin 17 TL’si sermaye transferleri olarak gerçekleşti. 2016 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı da 72 milyon 883 bin 862 TL oldu. Bunun 47 milyon 790 bin 380 TL’si vergi gelirleri, 4 milyon 523 bin 864 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 370 bin 727 TL’si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 21 milyon 765 bin 192 TL diğer gelirler, 314 bin 587 TL’si sermaye gelirleri, 1 milyon 880 bin 888 TL’si ret ve iadeler olarak gerçekleşti.

2016 Mali Yılı Bütçe Tahsilatına göre belediyenin tahsili imkansız hale gelip terkin edilen geliri bulunmazken, 2016 yılı içinde tahakkuk edipte ödenmeyen 10 milyon 440 bin 866 TL bütçe emanet ve emanet hesaplarına alınmış olup gelecek mali yıla aktarıldı. 20016 mali yılı içinde kullanılmayan 33 milyon 131 bin 872 TL ödenek iptal edilerek 1 milyon 215 bin 16 TL ödenek sari yıllara sarkan iş nedeniyle 2017 yılına devredildi.

KURUMSAL VE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER KESİN HESABI

Özel Kalem Müdürlüğü Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 4 milyon 319 bin 585 TL - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Genel Personel Hizmetleri 844 Bin 554 TL - Yazı İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 594 bin 823 TL - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 746 bin 547 TL - Hukuk İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 748 933 TL - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 1 milyon 83 bin 825 TL - Mali Hizmetler Müdürlüğü Finansal ve Mali İşler ve Hizmetleri 3 milyon 282 bin 309 TL - Zabıta Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2 milyon 64 bin 684 TL - Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetimi Hizmetleri 10 milyon 831 bin 198 TL - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 484 bin 899 TL - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İskan İşleri ve Hizmetleri 707 bin 426 TL - Plan Proje Müdürlüğü İskan İşleri ve Hizmetleri 879 bin 812 TL - Fen İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 22 milyon 715 bin 243 TL - İşletme Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 7 milyon 604 bin 212 TL - Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 156 bin 575 TL - Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 22 milyon 873 bin 881 TL - Park ve Bahçeler Müdürlüğü Dinlenme ve Spor Hizmetleri 9 milyon 520 bin 958 TL - Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın ve Yayım Hizmetleri 420 bin 343 TL - Toplam 89 milyon 879 bin 815 TL.

2016 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI

Vergi Gelirleri 47 milyon 790 bin 380 TL - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 milyon 523 bin 864 TL - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 370 bin 727 TL - Diğer Gelirler 21 milyon 765 bin 192 TL - Sermaye Gelirleri 314 bin 587 TL - Toplam gelir 74 milyon 764 bin 751 TL - Ret ve İadeler 1 milyon 880 bin 888 TL - Net Gelir 72 milyon 883 bin 862 TL.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosuna göre öngörülen net finansman (-) 1 milyon 650 bin TL, gerçekleşen 2 milyon 489 bin 333 TL şeklinde verildi.

GÜNGÖR, “İYİ BİR TAHMİNİ BÜTÇE OLUŞTURULAMAMIŞ”

Yapılan oylamalar sonucunda CHP Grubu adına değerlendirmede bulunan CHP Meclis Grup Başkanı Erol Güngör, açıklanan tabloya bakıldığında giderlerin gerçekleşme oranının yüzde 72,87, gelirlerin gerçekleşme oranının ise yüzde 59,09 olarak görüldüğünü ifade ederek, “Gerçekleşme oranlarının çok düşük olduğu, bunun sonucunda da iyi bir tahmini bütçenin oluşturulamadığı tezi ortaya çıkmaktadır. Bundan böyle hazırlanacak bütçenin daha saydam, anlaşılabilir, gerçekleri yansıtan bir bütçe olmasını umut ediyoruz.” dedi. 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili görüşlerini açıklayan Ak Parti Meclis Grup Başkanı Kazım Ulaş da, 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının hayırlı olmasını diledi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Meclis Grup Başkanlarının konuyla ilgili değerlendirmelerinin ardından Haziran ayı meclis toplantısının 6 Haziran 2017 Salı günü saat 18.00’da Aliağa Belediyesi’nin yeni hizmet binasında yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında meclis üyeleri, mevcut belediye binasındaki son toplantı olması nedeniyle Meclis Toplantı Salonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler