21 Nisan 2019, Pazar

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA YENİ DÖNEM

16 Mart 2018, Cuma 06:12

     


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ikinci el oto satışında düzenlemeler yapan yönetmeliği yürürlüğe koydu. Yapılan düzenlemeye göre, galerilerin sattığı araçlara 3 ay garanti zorunluluğu getirildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Yetki belgesinin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak. Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 13 Şubat’ta Resmi Gazete ’de yayınlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği yürürlüğe girmesiyle esnafa ciddi anlamda sorumluluk yüklediğini ifade etti. Bu yönetmeliğin çıkarılması için odaların ve galerici esnafının yaklaşık 5 senedir girişimlerde bulunduğunu dile getiren Başkan Serdar Berk "Yeni yönetmelik galerici esnafına çekidüzen veriyor, sorumluluklarını artırıyor. Galerici esnafına Mesleki Yeterlilik Kurumundan eğitim ve sınav şartı getirilerek, yetki belgesi alma şartı getirdi. İkinci el araçları, yetki belgesi olan esnafların satması yönünde kıstas var. Ayrıca yeni yönetmelikle ikinci el araçlara da garanti kapsamı getirildi." dedi.

"Lise mezunu olma şartı"

Yönetmelik yayınladığı günden itibaren lise mezunu olmayan esnafın bu işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi veren Başkan Serdar Berk “ Vergi levhası olan ve yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar resmi olarak galericilik yapanlar, mezuniyeti ilkokul, ortaokul ve lise olması fark etmeksizin ticaretine devam edecek. Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren bu işi yapacak olanların lise mezunu olma şartı getirildi.

Satış personeline "mesleki yeterlilik belgesi" zorunluluğu

Yönetmeliğin 10'ncu maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmeler de pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunluluğu getirildi. Başkan Serdar Berk, bu maddenin yönetmeliğin yayım tarihinden üç ay sonra (13.05.2018 tarihinde ) yürürlüğe gireceğini ve bu belgenin de Mesleki Yeterlilik Kurumundan veya bu kurumun belirleyeceği yerlerden alınacağını vurguladı.

Yönetmelik ile Kara taşıtların ticaretine önemli ölçüde düzen getirilerek vatandaşlarımızın kötü niyetli kişilerin hareketleri ile mağdur olmalarını önüne geçileceğini ,Mesleğin kural ve kanunlara göre yapan esnaf ve sanatkarlarımızla haksız rekabet eden bu yapıları ticaret yaşamından uzaklaştırılacaklarını söyleyen başkan Berk “Bu yöneltmelik Kendi araçları satan kişiler, kamu kurumlarının kendi kullandıkları araçları, haciz , gümrük, icra gibi nedenle yapılan satışlar hariç ,ikinci el araç alıp satan gerçek /tüzel kişileri ilgilenmektedir.” Dedi

İkinci el araç ticaretiyle uğraşanlar aranacak koşullar şöyle:

1.İşyeri uygun koşullarda olacak

2.Vergi mükellefi ve oda kaydı olacak (Esnaf/Ticaret OdaSI)

3.Esnaflarda kişinin kendisi, şirketlerde müdürünün

*18 yaşından büyük olması

*En az lise mezunu olması

*Mesleki yeterlilik belgesi olması (13.05.2018) tarihinden itibaren zorunlu

*İflas etmemiş veya iflastan sonra itibarını yeniden kazanmış olması

*Konkordato ilan etmemiş olması

*Affa uğrasa bile anayasal suç, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, terörizmin finansı, her türlü kaçakçılık veya haksız mal edinme suçlarında hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasında hükmen yasaklanmamış olması gerekmektedir.

*İşletmeler yukarıda sayılan belgeleri toplayacak 13 şubat 2019’dan itibaren bir dilekçe ile bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğüne başvuracak. İl müdürlüğü işyerinin uygunluğunu 7 gün içinde tutanakla tespit edecek, en geç 10 gün içinde karara bağlayarak yetki belgesi düzenleyecek.

*Yetki belgesi her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek 5 yıl geçerli olacak ve işletmede görünür bir yere asılacak.

*Yetki belgesi, geçerlilik süresinin sona ermesi veya içeriğindeki herhangi bir bilginin değişiklik olması durumunda yenilenecek, şartlardan birinin kaybedilmesi durumunda belge iptal edilecek.

Konuyla ilgili tüm esnaf sanatkârlarımıza saygı ile duyurulur.

(NİMET ERGÜN)   
Son Eklenen Haberler