17 Temmuz 2018, Salı

PETKİM’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

20 Haziran 2017, Salı 06:46

     


Petkim’den yapılan yazılı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yaşananlara dikkat çekilerek, Petrol-İş Sendikası yetkililerine sağduyu çağrısında bulunuldu.

Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinin 10. oturumundan da sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev üzerine işyeri tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, Petkim’in riski son derece yüksek işyerleri statüsünde olduğu belirtilerek Petrol-İş Sendikası yetkililerine eylemler nedeniyle sağduyu çağrısında bulunuldu.

‘SENDİKANIN BAŞLATTIĞI EYLEM HUKUKA AYKIRI’

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “İşyerimizde yetkili sendika olan Petrol-İş ile süren Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerimizin 10. oturumunu 16 Haziran Cuma günü gerçekleştirdik. Petkim olarak, TİS’in ortak iradeyle imzalanmasına ilişkin gösterdiğimiz tüm gayrete rağmen, maalesef süreç sendika tarafından akamete uğratılmıştır. Bu süreçte geldiğimiz noktayı, şeffaflık anlayışımız gereği değerli çalışanlarımızla, tüm açıklığıyla paylaştık. Bu paylaşımda, sürecin görüşmelerle çözülmesine olan inancımızı koruduğumuzu tekrar ifade ettik. Buna rağmen, sendikanın bugün başlattığı bu eylemin iyi niyetten uzak olduğu kadar hukuka aykırı ve bir takım risklere fırsat verecek nitelikte olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Hatırlatmak isteriz ki; Petkim naftadan başlayan petrokimya işlerinde üretim yapan bir kuruluş olup, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 62. maddesine göre grev yasağının bulunduğu işyerleri kapsamındadır. Grev yasağı kapsamında olmasının en büyük nedeni Petkim’in riski son derece yüksek işyerleri statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hukuka aykırı eylem ve engellemeler nedeniyle Ramazan ayında gece vardiyasına kalan çalışanlarımızın da değişimi sağlanamamış bulunmaktadır.

‘PETKİM’E DENETİMSİZ GİRİŞLER TEHLİKE ARZ EDİYOR’

Aynı şekilde acil bakımları yapacak bakım işçileri de iş başı yapmamış durumdadır ve bu bakımlar yapılamamaktadır. 700 kişinin hizmet verdiği bakım bölümünde gece vardiyasında acil durum için sınırlı sayıda eleman bulunurken, bu sayı gündüz vardiyasında 250 civarındadır. Bu alanda hizmet verenlerin dikkatini işine yoğunlaştırmış çalışanlardan oluşması risklerin yaşanmaması açısından önem taşımaktadır. Buna rağmen, sendikanın başlattığı hukuka aykırı eylemle söz konusu çalışanların değişimi engellenerek tehlike yaratılmaktadır. Diğer taraftan, Petkim’de ‘Personel Tanıtım Kartı’nın ana kapıdaki cihazlara okutularak işletmeye girilmesi gerekirken, güvenlik görevlileri bu konuyla ilgili prosedürü hatırlatmasına rağmen sendika temsilcilerinin kart okutmadan tesise girme konusunda ısrarcı oldukları gözlemlenmiştir. Eyleme katılanların ayrıca, şirket ana kapısından araçların kart okutarak içeriye girmesine de izin vermediği, bunu engellemek amacıyla kendi araçlarıyla barikat kurdukları tespit edilmiştir. Petkim’e denetimsiz girişlerin risk düzeyi yüksek bir işyeri için ne denli büyük bir tehlike arz ettiğini kamuoyunun takdirine bırakmakla birlikte, sendikayı bir kez daha sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.

‘DOĞACAK ZARARLAR İLE İLGİLİ HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ’

Unutulmamalı ki, bu gelişmelerin, sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski vardır. Bu nedenle, telafisi mümkün olmayacak olayların yaşanmaması için sendikayı bu hukuka aykırı eyleme son vermeye davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sendika yönetimine görüşmeleri masada çözme çağrımızı yinelemekteyiz. Bununla birlikte, hukuka aykırı eylem ve bu nedenle doğacak tüm zararlarımız ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.”

‘BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK TEKLİFLER SUNDUK’

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca TİS süreci hakkında da detaylı bilgiler verildi. TİS görüşmelerinde işyerinin göstermiş olduğu müzakere odaklı yaklaşıma rağmen sendikanın tüm bunları yok sayan davranışı sonucu son görüşmede sözleşmenin ilerlemesi adına ortak bir irade oluşamadığı vurgulandı. TİS süreci hakkında yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler yer aldı; “Petkim olarak, işyerimizde yetkili sendika olan Petrol-İş Sendikası’yla 16 Haziran 2017 Cuma günü yeni dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecimizin 10. oturumu için bir araya geldik. Görüşmemizi TİS’in ortak irade ile imzalanabilmesi için en temel zemin olan 3 yıllık sözleşme dönemi çerçevesinde gerçekleştirdik. Bugüne kadar; 3 yıllık sözleşme dönemine dair ortaya koyduğumuz temel yaklaşımlarımızı, tarafların elde edebilecekleri kazanımları ve sosyal ödemelere dair son tekliflerimizi sendika ile paylaştık. Bu bir müzakere süreci ve teklifler de her zaman karşılıklı görüşülmeye, geliştirilmeye açık. Son oturumumuzda Sendika’nın bu önemli imkânı kullanmasını ve işletmenin gerekliliklerini dengeleyerek bir yaklaşım göstermesini, makul ve gerçekleştirilebilir bir teklif sunmasını bekledik. Bu beklentimize uygun bir yaklaşım ve teklif sunulmamasına rağmen sözleşme görüşmelerinin ilerlemesi adına çalışanların en büyük sorunu olarak gösterilen ve 2016 sonrası işe girişliler için uygulanan skalanın 2006 öncesi işe girenlere uygulanan skalaya yakınlaştırma konusundaki teklifimizi biraz daha iyileştirmek suretiyle revize ettik ve bu konuyu müzakere edilebilir olduğunu ifade ettik. Sosyal ödemelere ilişkin olarak da çalışanların beklentisini karşılayacak teklifler sunduk.

‘TİS SÜRECİ YÜKSEK HAKEM KURULU AŞAMASINDA’

Göstermiş olduğumuz müzakere odaklı yaklaşıma rağmen sendikanın tüm bunları yok sayan davranışı sonucu maalesef son görüşmemizde sözleşmenin ilerlemesi adına ortak bir irade oluşamadı. Ancak bu durum süreç tıkandı demek değildir. Yeter ki diyalog zeminini telafi edilemeyecek şekilde zedeleyerek süreci tıkayacak söylem ve eylemler olmasın. TİS süreci yasal zaman akışı doğrultusunda zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu aşamasındadır. Bugünden sonra beklediğimiz yaklaşımı gördüğümüz noktada tabi ki yeni görüşmelerimiz olabilir. Bu açıdan taraflar olarak her zaman iletişimimizin devam etmesini destekleyeceğiz. Yüksek Hakem Kurulu karar verinceye kadar anlaşma ve ortak irade ile TİS’in imzalanabilmesi mümkündür. Ancak bu görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı durumda yasal süreç gereği yeni dönem TİS’i Yüksek Hakem Kurulu yapacaktır. Benzer şekilde Yüksek Hakem Kurulu aşamasında olan Star Rafineri A.Ş. TİS’nde de, 11. oturumda ortak irade sergilenerek 3 yıllık sözleşmeye imza atılmış olması, Petkim sözleşme sürecinde de tarafların benzer bir irade ortaya koyabilmeleri için örnek niteliğindedir.

‘SÜRECİN ORTAK İRADE İLE SONUÇLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ’

Sendikanın ve çalışanlarımızın sendikal kültürün bir parçası olan söz hakkını kullanmalarına saygı duyuyoruz. Ancak hukuka aykırı, iş süreçlerini aksatan, işverenin yönetim hakkına müdahale niteliğinde olan, hakaret, tehdit, suçlama ve saygısızlık içeren, Petkim’e ve çalışanlara zarar verecek davranış ve eylemlerden kaçınılması konusunda Sendika Yönetiminin, Temsilcilerin ve çalışanlarımızın sağduyulu bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz. Belirtilen tarzda eylemler hukuka ve iş ilişkisine aykırı nitelikte olacaktır. Hukuka aykırı eylemlere ilişkin olarak hukuki haklarımızın kullanılacağının bilinmesini isteriz. Yüksek Hakem Kurulu sürecinde meşru olan, aslında her zaman da olması gerektiği gibi, hukuka uygun söylem ve eylemler içerisinde kalmaktır. Bu dönemde diyalog zeminini telafi edilemeyecek şekilde zedelemekten kaçınmak, ortak irade ile TİS’in imzalanabilmesi ihtimalini korumak ve güçlendirmek için her zamankinden daha önemlidir. Yeni dönem Toplu İş Sözleşmemizin tarafların ortak iradesi ile en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlanması temennimizi devam ettiriyoruz.”

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler