22 Temmuz 2018, Pazar

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5 Eylül 2017, Salı 06:49

     


Bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan Eylül ayı olağan meclis toplantısının en önemli maddesi, Belediye benzinliğinde Petrol Ofisi A.Ş.’ye ait intifa hakkının dolması nedeniyle, 5 yıllığına ve 500 bin dolar bedelle Lukoil’e intifa hakkı tesis edilmesi olacak.

Aliağa Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporların tek tek görüşülerek oylamaya sunulacağı meclis toplantısının gündeminde 40 madde yer alıyor. Toplantı, 1 Ağustos tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak.

Aliağa Belediyesi’ne ait olan ve halen belediye şirketi tarafından benzin istasyonu olarak işletilen 801 ada 10 parselde tapuya kayıtlı 7 bin 908 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 5908 metrekaresi üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkının 1 mart 2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle, sözkonusu taşınmazın o tarihten itibaren Lukoil Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle ve 500 bin USD+KDV bedelle intifa hakkı tesis edilmesi, maddesi, gündemin en önemli konusu olarak görüşülecek.

Aliağa Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşülecek maddeler şöyle;

Başkanlıktan Gelen Önergeler

1-Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait olan 629 m2 yüzölçümlü Aşağışakran 1255 parselin 31.70 m2'lik kısmı ve 2000 m2 yüzölçümlü Çoraklar 28 parselin 25 m2'lik kısmında toplam iki adet su kuyusu açılabilmesi için belirtilen alanların İZSU adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

2- Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı içerisinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan ödenek tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

3-04.01.2011 tarih ve 12 sayılı Meclis kararıyla tahsis edilen 6. derece Mühendis kadrosunda görev yapan Turgay Saral'ın kadrosunun 3.Derece Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi, 01.10.2013 tarih ve 163 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 7. derece teknisyen kadrosunda görev yapan Mete Güzelocak'ın kadrosunun 3. derece teknisyen kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan 3 sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.

4- İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2016/256 Esas-2017/1132 sayılı ve 23.06.2017 tarihli kararına istinaden; Belediyemiz Meclisinin 02.02.2016 tarih ve 28 sayılı kararıyla reddedilen V sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde yer alan 33 adet Sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi (Operatör 12 adet, Şoför 12 Adet, İşçi 9 Adet) hususunun yeniden görüşülmesi.

5-İlçemiz Çaltılıdere Mahallesi, 113 ada, 4 numaralı Mehmet Coşkun'a ait parsel üzerinde bulunan "3367 sayılı yasanın 14.Md. gereğince 10 yıl takyitlidir" şerhinin kaldırılması talebinin görüşülmesi.

6- İlçemiz 19k 4c pafta 1017 ada 15 numaralı parselin ön kısmındaki imar adası sınırının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi

7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı 7.908 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5908 m2'si üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 01.03.2018 tarihinde sona ereceğinden, 02.03.2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 5.908 m2'si üzerine toplam 500.000 USD+KDV bedel ile LUKOIL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Aliağa Belediyesi "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik"in onaylanması hususunun görüşülmesi

9- Aliağa Belediyesi "Yapı Kontrol Müdürlüğünün Örgütlenme, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin" onaylanması hususunun görüşülmesi.

Komisyondan Gelen Raporlar

Gündemin Komisyondan Gelen Raporlar bölümünde, özellikle bazı parseller üzerinde bulunan “10 yıl takyitlidir” şerhinin kaldırılması taleplerinin oy çokluğuyla komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin komisyon raporları yer alıyor. Komisyondan gelen raporlarda ayrıca "Aliağa İlçesi Kyme Bozhöyük 1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ilave ve Revizyonu"na askı süresinde yapılan itirazlar da görüşülecek.

Başkan ve Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesiyle devam edecek olan toplantı, oturuma katılmayan üyelerin mazeretlerinin oylanmasının ardından dilek ve temenniler ile kapanacak.

(EREN SARAN)  
Son Eklenen Haberler