131019098
11 Ağustos 2022, Perşembe

OĞUZHAN: “ACAR, ALİAĞA’YI UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR”

11 Aralık 2021, Cumartesi 06:13

     


CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, Aliağa Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen 2020 yılı Sayıştay Raporu ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Oğuzhan, “Başkan Acar, Cumhur İttifakı mensubu olmasının güvencesiyle, yasa ve mevzuatlara aykırı gerçekleştirdiği işlemlerle Aliağa’yı hızla uçuruma sürüklemektedir” dedi.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve yönetimi, Aliağa Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda bilgilendirme şeklinde okunan 2020 yılı Sayıştay Raporu ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Basın mensuplarıyla birlikte parti ilçe binasında yapılan toplantıya CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Güneş Ataş, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Orhan, CHP’li Aliağa Belediye Meclis Üyeleri; Yasin Çıvlan, Orhan Ulaşzade, Sami Toydemir, Seçil Adalet Işık, Oğuzhan Özşahin, Hakan Turan, Berkay Aktaş ve ilçe yönetimi katılım gösterdi.

“Baştan savma ve vurdumduymaz işler yapılıyor”

Konuyla ilgili açıklamayı CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan okudu. Oğuzhan, “Aralık Ayı Aliağa Belediye Meclis görüşmelerinde, Sayıştay Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu Aliağa Belediyesi 2020 yılı Denetim Raporu sonuçlarına ilişkin rapora dair bir bilgilendirme notu belediye meclis üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu notta yüzeysel olarak denetim raporunun dayandığı bulgular paylaşılmış olsa da kamuoyunu yeteri kadar aydınlatır biçimde değildir. Buna rağmen, ilgili bilgi notundaki veriler bile Aliağa Belediyesi’nde ne kadar baştan savma ve vurdumduymaz işler yapıldığı, liyakat sahibi olmayan kişilere verilen yetkiler dolayısıyla pek çok kayba ve kamu zararına yol açıldığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayıdır ki, satışı yapılan arsa ve arazilerin muhasebe kayıtları hatalı ve mükerrer yapılmıştır. Bundan dolayıdır ki mevduat faizi gelirleri hatalı muhasebeleştirilmiş, bunun akabinde de hesaplar doğal olarak hatalı bakiye vermiştir. Aliağa Belediyesi, 2020 yılı içerisinde bazı varlıklarına hiç amortisman ayırmamış, bazılarına ise mevcut kayıtlı değerlerinden çok daha yüksek amortisman kaydı yapılmıştır. Sermaye artırımı yaparak Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş.’nin sermayesini yükselten iş bilmez belediyemiz bu sermaye artırımını da muhasebe kayıtlarına maalesef aktarmamıştır. Ayrıca bazı hizmet alımları ilgili işlemler muhasebeleştirilmemiş, yıl içinde ve dönemsellik ilkesi gereğince zamanında işlenmesi gereken bu hizmet alımları kayıt altına alınmamıştır.” Dedi.

“Tahmin edilemeyecek kadar büyük kamu zararı oluşuyor”

Aliağa Belediyesi’nin şeffaf olmadığını belirterek sözlerine devam eden Başkan Oğuzhan, “Daima hesap vermekten kaçan, belediye meclisine sunduğumuz soru önergelerini yanıtlamayan, yanıtlasa bile kaçamak ya da ilgisiz cevaplar veren Cumhur İttifakı’na mensup Aliağa Belediye Başkanı ve emrinde çalışanların işbilmezliği, Aliağa halkı adına tahmin edilemeyecek kadar büyük kamu zararı oluşturmaktadır. Sadece bilgilendirme notunda yer alan hususlar bile bu kamu zararını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Muhasebeleştirilmeyen gelir ve giderler, yanlış hesaplara yapılan kayıtlar, hesaplar arası uyumsuzlukların; kurumunanlık fotoğrafı sayılabilecek bilançosunun, ya yapılan yolsuzlukları örtme amacıyla, ya da en iyi ihtimal olarak liyakat sahibi olmayan kişilere verdiği hak etmedikleri yetkiler yüzünden, önemli yanlış ve hatalara sahip olduğu aşikardır. Biz hiç de inanmadığımız o iyi ihtimali ele alsak bile, bu durum hiçbir şeyden habersiz halkımıza, Aliağa’nın malını, köy arazilerini hesapsızca elden çıkaran, Cumhur İttifakı’na tabi Belediye Başkanı Sayın Acar’ın, tıpkı arazi ve taşınmazların satışında olduğu gibi halka hesap verilebilirlik hususunda nasıl vurdumduymaz davrandığının önemli bir kanıtıdır. Sayıştay’ın denetim raporunun ‘İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi’ başlığı altında yapılan tespitlerden bazıları şunlar: ‘’7- Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmemiştir. 8- Kurumda yetkilerin açıkça tanımlanmadığı, yetki devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve İmza Yetkileri Yönergesinin hazırlanmadığı görülmüştür. 11-Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatında belirtilen şartların tamamını bir arada taşımamaktadır. 19-İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini gösteren Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmamıştır’' ifadelerini kullandı.

“İş bilmezlik ve liyakatsizlik bir kez daha gözler önüne serilmekte”

Aliağa Belediyesi’nin iç denetimini sağlayamadığını dile getirerek sözlerine devam eden Özlem Şan Oğuzhan, “Daha kendi iç denetimini, yani iç kontrol sistemini sağlamakta zorluk çeken bir yönetim, bu iç denetimini bilerek ve isteyerek mi yapmamaktadır? Yoksa gerçekten de daha önce belirttiğimiz gibi bu rahatlık! İş bilmezlikten midir? Denetim Raporu’nun 14’üncü sayfasında yer alan bilgiye göre, “idarenin mali tablolarında 250-Arazi ve Arsalar Hesabı ve 252-Binalar Hesabı kayıtlı taşınmazların toplam satış bedeli olan 7.914.662,76 TL kadar eksik görünmektedir. Ayrıca satış bedelleri kadar 500-Net Değer Hesabı da eksik görünmektedir” deniliyor. Böyle bir yanlış, basit bir hesap ve kayıt hatası olarak algılanabilir mi? Bu tür hesap hataları, belediyede yapılan tüm iş ve işlemlerin güvenilirliğini, o işteki liyakatı ve kurumun anlık fotoğrafını sorgulatacak derecede vahimdir. Aynı raporun 17’nci sayfasında ise “Aliağa Belediyesinin yıl içinde ve yılsonunda düzenlenen mali tablolarında 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-), 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı, 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı ve 500-Net Değer/Sermaye Hesabı gerçeği yansıtmamaktadır.” denilerek tutarsızlık, işbilmezlik ve liyakatsizlik bir kez daha gözler önüne serilmektedir.” şeklinde konuştu.

“Sermaye artırımı da muhasebe kayıtlarında yer almıyor”

Özlem Şan Oğuzhan, kasım ayı olağan meclisinde alınan sermaye artırımı kararına da değindi. Oğuzhan, “Kasım 2020 tarihinde, Aliağa Belediyesi meclis kararlarıyla Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş’nin sermayesinin artırılmasına ve belediyeye ait bazı taşınmazların sermaye karşılığı şirkete devredilmesine karar verilmişti. Ancak, bu sermaye artırımı da muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır. Yani, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 15 milyon 828 bin lira kıymet takdiri yaptığı taşınmazlar belediyenin mali tablolarına yansıtılmamıştır. İlgili taşınmazların belediye varlık hesaplarından çıkış kaydı da bulunmamaktadır. Esas vahim noktalardan bir tanesi ise 2020 yılına ait yevmiye defterinin incelenmesinde ortaya çıkmıştır. Rapora göre, bazı yevmiye numaralarının boş bırakıldığı ve geriye dönük yevmiye kaydı yapıldığı ifade edilmiştir. Bir değil, beş değil 100 değil… Aliağa Belediyesi tarafından kullanılan otomasyon programı ayarlanarak, tam 506 adet yevmiye numarasının boş bırakıldığı ve toplamda 2942 adet geçmiş tarihli kayıt yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata tamamen aykırı bu uygulama, yevmiye defterinde yer alan işlemlerin tamamının sorgulanmasını gerektirecek kadar vahim, güven sarsıcı ve en önemlisi de muhatabının ceza almasını gerektirecek kadar vahim bir durumdur.” Dedi.

“Belgesiz şekilde banka hesaplarından 8 milyon lira para çekilmesi nedir?”

Sayıştay Raporu’nda en önemli noktanın belgesiz şekilde bankadan para çıkışı olduğu iddiası olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Oğuzhan, “En önemli nokta ise; söz konusu Sayıştay Raporunda yapılan incelemede 102-Banka Hesabının alacak kaydı toplam tutarının 506.570.319,61 TL, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç kaydı toplam tutarının 498.478.033,42 TL olduğu tespit edilmiştir. Arada 8.092.286,19 TL fark vardır. Bu tutarın çek ve ya gönderme emri olmaksızın bankanın alacağına kayıt yapıldığını göstermektedir. Bunun sebebinin araştırılması ve belirtilen yönetmelik hükmü gereği bankadan çek veya gönderme emri olmaksızın para çıkışı yapılmaması sağlanmalıdır, denilmektedir. Bunun anlamı belgesiz bir şekilde banka hesaplarından 8 milyon küsur liralık bir paranın çekildiği ya da buharlaştığı değildir de nedir? Geçmişe yönelik 2942 adet yevmiye kaydı yapılmasıyla da yevmiye numaralarının bilerek boş bırakılması bununla mı alakalıdır? Hatta geçmişe yönelik düzenlenen 2942 adet yevmiye kaydına rağmen oluşturulmuş, Sayıştay Raporu ekinde de verilen Aliağa Belediyesi 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının, bu denli hatalı olması durumun gerçekten daha da vahim olabileceğine dair şüpheleri sizin de akıllarınıza getirmemekte midir? Sizce de bu Aliağa’da yaşayan vatandaşlarımız için dehşet verici değil midir?” ifadelerini kullandı.

“Aliağa sahipsiz değildir”

Oğuzhan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın mevzuata aykırı işlem gerçekleştirdiği iddiasında bulunarak sözlerine devam etti. Oğuzhan, “ Aliağa Belediye Başkanı Acar, Cumhur İttifakı mensubu olmasının güvencesiyle, yasa ve mevzuatlara aykırı gerçekleştirdiği işlemlerle Aliağa’yı maalesef hızla uçuruma sürüklemektedir. Ancak, Aliağa sahipsiz değildir ve bu dönemde ortaya çıkan kamu zararı ile haksız kazançların, yok pahasına elden çıkarılan belediye mal ve arazilerinin hesabı halkımızın desteğiyle, yerel ve genel iktidarımızda mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortağımızla birlikte ana muhalefet olarak, Aliağalılar tarafından verilen ‘denetleme ve sahip çıkma’ yetkimizi sonuna kadar kullanacağız. Aliağa’ya yatırım olarak dönmesi gerekirken basit ayak oyunlarıyla haksızca birilerinin cebine giren her kuruşun hesabını soracağımızdan, Sayın Acar da dahil olmak üzere kimsenin şüphesi olmasın.” Dedi.

(ESİN ÇETİN)  
Son Eklenen Haberler