19 Eylül 2018, Çarşamba

İŞÇİ VE ZABITA ALIMINA MUHALEFETTEN RET

5 Ekim 2017, Perşembe 06:42

     


Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda daha önceki meclis toplantılarında da gündeme gelen 33 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nce duyulan ihtiyaçtan dolayı 16 adet Zabıta Memuru kadrolarının ihdas edilmesi konusu muhalefetteki meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapıldı. Aliağa Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde Başkanlıktan Gelen Önergeler, Gündem Dışı Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar yer aldı. Toplantıda meclis üyelerinin görüşüne sunulan 28 madde oylandı. Gündem maddeleri arasında yer alan 2018 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi ve 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın görüşülmesi oybirliği ile Plan, Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmeleri yarın (6 Ekim Cuma) saat 18.00’de yapılacak olan ikinci birleşimde oylanacak.

KADRO İHDASI OYÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Başkanlıktan Gelen Önergeler arasında yer alan, Belediye Başkanı’nca 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Meclis'e yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Belediye Meclisi'nin 05.09.2017 tarih ve 228 sayılı kararına istinaden Belediye’de 5 Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde yer alan 33 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesi hususunun ile 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe istinaden; Belediye Zabıta Müdürlüğü'nce duyulan ihtiyaçtan dolayı 1 Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 3.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 4,Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 5.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru, 6.Dereceli 4 adet Zabıta Memuru kadrolarının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesi uyarınca ihdas edilmesi hususları mecliste muhalefet konumunda olan Ak Parti ve CHP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla reddedildi. 801 ada, 10 numaralı parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 5 yıl süre ile kiralanması hususu da ikinci birleşimde görüşülmek üzere gündemde bırakıldı.

BELEDİYE AKARYAKIT İSTASYONU GÜNDEMDE KALDI

Komisyondan Gelen Raporlar kapsamında meclise gelen ve 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.maddeleri kapsayan Çaltılıdere’deki parseller üzerinde bulunan ‘10 yıl takyitlidir’ şerhinin kaldırılması talebi de oy çokluğu ile reddedildi. Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yeni Mahalle 18K-1A pafta, 801 ada, 10 parselde tapuya kayıtlı 7.908 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5908 m2’si üzerine OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 01.03.2018 tarihinde sona ereceğinden, 02.03.2018 tarihinden itibaren söz konusu taşınmazın 5.908 m2'sî üzerine toplam 500.000 USD+KDV bedel ile LUKOİL Euroisa Petrol A.Ş. lehine 5 yıl süreyle intifa hakkı tesis edilmesi hususunun oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi de ikinci birleşimde görüşülmek üzere oy birliği ile gündemde bırakıldı.

AK PARTİ’DEN GÜNDEM DIŞI ÖNERGE

Toplantıda, Ak Parti Meclis Grubu, mülkiyeti Belediyeye ait akaryakıt istasyonu ile ilgili gündem dışı önerge verdi. Gündeme alınan önergede, “OVM Petrol Ofisi A.Ş. lehine tesis edilen 5 yıllık intifa hakkı süresi 1 Ocak 2018 tarihinde sona ereceğinden yeni bir firma ile yapılacak anlaşma ve görüşmelerde Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki üyelerden her partiden bir meclis üyesinin ve belediyenin ilgili yetkilileri ile birlikte akaryakıt ana dağıtım firmalarıyla görüşmeleri ve sonucunun beraber değerlendirilip meclis gündemine getirilmesi hususunda önergenin gündeme alınıp değerlendirilmesini arz ederiz.” ifadeleri yer aldı. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından Ekim ayı ikinci birleşiminin yarın (6 Ekim Cuma) saat 18.00’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler