14 Aralık 2018, Cuma

‘OY BİRLİĞİ’ MECLİSİ

9 Kasım 2017, Perşembe 06:45

     


Aliağa Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında yapıldı. Toplantıda komisyondan gelen raporlar içerisinde yer alan 5.madde haricindeki tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve bir gündem dışı önerge yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 16 madde tek tek oylandı. Kasım ayı olağan meclis toplantısında komisyondan gelen raporlar içerisinde yer alan 5.madde haricindeki tüm gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

MERHUM YÜZBAŞI SUAT AVCI’NIN İSMİNİN YAŞATILMASI TALEBİ

3 Ekim 2017 ve 6 Ekim tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan toplantı başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle devam etti. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında oylamaya sunulan; 1-2-3-4 ve 6. maddeler oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. 5.madde oy birliği ile kabul edilirken, 7.madde oy birliği ile plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Merhum Yüzbaşı Suat Avcı'nın babası Muharrem Avcı'nın dilekçesine istinaden; Merhum Yüzbaşı Suat Avcı'nın isminin yaşatılarak Aliağa'nın herhangi bir yerine verilmesi talebinin görüşüldüğü 9.madde oy birliği ile yeni kurulan Ad Belirleme Komisyonu’na havale edildi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasının ardından komisyondan gelen raporların görüşülmesine geçildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamında yer alan; 1-2-3 ve 4.maddeler komisyondan geldiği şekliyle kabul edilirken, 5. maddede yer alan; Yalçınkayalar Paz. Dağ. Pet. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti'ne Vekaleten Meral Celep'in dilekçesine istinaden Bozköy tapulama sahasında bulunan 410 numaralı parselin bulunduğu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "E:0.15, Y. en çok: 6.50 metre Akaryakıt İstasyonu" olarak planlı alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının ilgili müdürlüğe iade edilmesinin oy çokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

AD BELİRLEME KOMİSYONU KURULDU

Belediye sınırları içerisindeki cadde, sokak ve parklara isim verilmesi hususunda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek amacı ile yeni bir komisyon kurulması gündem dışı önerge olarak meclise sunuldu. Gündem dışı önerge meclis gündemine alındı ve oy birliği ile ‘Ad Belirleme’ komisyonunun kurulmasına karar verildi. Ad Belirleme Komisyonu’na 1 yıl süreyle Arslan Erol Mete, Mustafa Uzunoğlu, Bahar Deniz, Mehmedali Özkurt ve Raşit Özkan seçildi. Bir sonraki belediye meclis toplantısı 5 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

(VOLKAN GÜNDÜZ)  
Son Eklenen Haberler